Flag på halv den 5. september 2011

Kære fredsven!

Så nærmer datoen 5. september sig, den dag da Folketingets militaristiske partier har bestemt, at der skal flages for soldaterne.

Som sidste år vil Aldrig Mere Krig indrykke en annonce i så mange dagblade, som vi kan skaffe penge til. Med opfordring til at flage på halv i sorg over vort lands krigsdeltagelse og vort folks militarisering.

Annonce var sidste år med i Politiken og i Kristeligt Dagblad. Vi håber at alle I, der var med sidste år, vil være med igen, og at I alle vil hjælpe med at finde flere, som vil være med.

Vi sætter ingen pris for deltagelse; men jo flere penge vi får ind, jo flere dagblade kan vi avertere i. Sidste år var de fleste indbetalinger på 100 og 200 kr. og nogle gav større beløb.

Vi har sat sidste frist til 23. august. Sidste år kom flere desværre for sent til at få deres navne med i annoncen.

Tilmelding kan ske ved indbetaling på Aldrig Mere Krigs bankkonto i Arbejdernes Landsbank: Reg. nr. 5396 Konto nr. 000 030 9139.

Eller send tilmeldingen med et beløb i crosset check til Aldrig Mere Krigs kasserer: Poul Pedersen, Fyrresvinget 35, 8600 Silkeborg.

Lige som sidste år kommer ide og initiativ til denne annonce fra: Henning Sørensen, Irisvej 17, 8500 Grenå

Annoncetekst: Det folketingsflertal, der står bag vort lands ulykkelige deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan har vedtaget, at den 5. september skal være flagdag til ære for danske soldater.
Som modstander af alt militær er vi dybt bekymrede over, at vort land deltager i angrebskrige og besættelser og vi sørger over alle, civile såvel som soldater, som må lide og dø i dem.
Derfor opfordrer vi alle der er enige med os til at markere deres sorg ved at flage på halv stang den 5. september.


Pressekontakter og mere information om flagdagsannoncen: Arne@aldrigmerekrig.dk.

Aldrig Mere Krig, v/ Arne Hansen, Sønderjyllands Allé 35, 9900 Frederikshavn. Tlf. 3042 0818
eller
Henning Sørensen, forfatter, f.h.v. skraldemand, Villa Pax, Irisvej 17, 8500 Grenå. Tlf. 8632 1679
Tekstboks
Flag på halv den 5. september 2010
Kære fredsven!
Så nærmer datoen 5. september sig, den dag da folketingets militaristiske partier har bestemt at der skal flages for soldaterne.
Som sidste år vil Aldrig Mere Krig indrykke en annonce i så mange dagblade som vi kan skaffe penge til. Med opfordring til at flage på halv i sorg over vort lands krigsdeltagelse og vort folks militarisering.
Vi gengiver på omstående side annoncen der sidste år var med i Information og Politiken. Vi håber at alle I, der var med sidste år, vil være med igen, og at I alle vil hjælpe med at finde flere, som vil være med.
Vi sætter ingen pris for deltagelse; men jo flere penge vi får ind, jo flere dagblade kan vi avertere i.
Sidste år var de fleste indbetalinger på 100 og 200 kr. og nogle gav større beløb.
Vi har sat sidste frist til 23 august. Sidste år kom flere desværre for sent til at få deres navne med i annoncen.
Tilmelding kan ske ved indbetaling på Aldrig Mere Krigs bankkonto i Arbejdernes Landsbank Reg. nr. 5396 Konto nr. 0000309139.
Eller send tilmeldingen med et beløb i check til Aldrig Mere Krigs kasserer: Poul Pedersen, Fyrresvinget 35, 8600 Silkeborg.
Lige som sidste år kommer ide og initiativ til denne annonce fra: Henning Sørensen, Irisvej 17, 8500 Grenå.Alle fredsinteresserede indbydes til at være med til
Afsløring af mindesten for fred og militærnægtelse i Gribskovlejren d. 11.11. kl 11 på 90-årsdagen for afslutningen på 1. Verdenskrig i 1918

Program:
Kl. 11: Afsløring ved Henning Sørensen: Fredsafslutning for 1. Verdenskrig
Talere:
Jørgen Knudsen, forfatter og højskolelærer
saxo.com/dk/author/joergen-knudsen.aspx
Klaus Rifbjerg. forfatter og kulturradikalt fyrtårn  nok uden hjemmeside-behov
Anne Marie Helger, samfundsengageret skuespiller og komiker helt ude i skoven http://www.helger.dk/ - Og Ordet er frit for alle. Men hvor kommer den skøre ide fra? Fra Aldrig Mere Krig-medlemmet Henning Sørensen, som selv skriver herom i et brev fra d. 27-10-2008: Jeg har længe med græmmelse tænkt på, at der bør være et alternativ til planerne om at rejse et monument for de faldne danske soldater i krigene i Irak og Afghanistan. Jeg fik så den tanke, at der bør være et varigt minde på det sted i Grib Skov, hvor den første militærnægterlejr blev oprettet i efteråret 1918. Imidlertid har det ikke været muligt, at finde frem til datoen for den første militærnægterlejrs oprettelse. Derfor markerer vi ved mindestenens afsløring tre begivenheder i samme historiske periode: Rigsdagens vedtagelse af vort lands første og verdens 2. Miltærnægterlov d. 13. november 1917. Oprettelsen af den første militærnægterlejr i vort land i Grib skov i efteråret 1918, og endelig indgåelse af den våbenhvile d. 11. november 1918 kl 11,00 der betød afslutningen på 1. Verdenskrig.2 af dem der var i Grib Skov Lejren og således var blandt de første militærnægtere, har fortalt mig, at nægterne holdt en mindehøjtidelighed, de hen på eftermiddagen den 11. november (1918) hørte, at krigen var slut.
Det er disse 3 begivenheder, vi mindes d. 11. november i år, et varigt minde, som jeg håber, vil fremme fredssag og pacifisme også blandt kommende slægter. Sådan slutter Henning Sørensen.
Man kan høre Henning Sørensens egen stemme i et interview om ideen med mindesten d. 27. oktober 2008 på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/081027Henningsgribskov64.htm (Frederikshavn Lokalradios program Dialog redigeret af Arne H.)
Er man interesseret i flere oplysninger har Henning Sørensen tlf 86 32 16 79
Henning Sørensen har skrevet bogen Krudt uden kugler om fredsbevægelsens historie udgivet på forlaget Hovedland.
Praktisk:
Gribskovlejren har adressen, Gantekrogsvej 9, Mårum, 3230 Græsted og ligger midt i Gribskov (nu RK-acylcenter for uledsagede børn og unge jf http://www1.drk.dk/sw39775.asp) Er man i bil: er en af måske flere veje fra Mårum ad Gantekrogsvej. Brug krak.dk. Der går S-tog fra København Hovedbanegård kl 9:15 mod Hillerød med ankomst kl 9:55. I Hillerød skal man tage kl 10:00 med PP 005 fra Hillerød st. mod Gilleleje og med afstigning i Mårum Station kl st. til Mårum (Græsted-Gilleleje) st., hvor det ankommer kl 10 og med afstigning i Mårum kl 10,12. Og herfra vil Aldrig Mere Krig organisere transport til Gribskovlejren. Interesserede henvender sig blot i rimelig tid i forvejen til Peter Henning på tlf 29279615. Arrangørerne er Aldrig Mere Krig aldrigmerekrig.dk Kunstnere for fred http://www.kunstnereforfred.dk/ Er du interesseret i fred så læs gerne Aldrig Mere Krigs Nyhedsbrev for november-december 2008 på http://www.arnehansen.net/081101AMKNYHEDSBREV.pdf eller aldrigmerekrig.dk Læs også en invitation til alle om at deltage i afsløringen af mindestenen for fred og militærnægtelse i Grib Skov tirsdag d. 11. november kl 11 i Grib Skov-lejren på http://www.arnehansen.net/081101invgribskov..pdf Denne invitation er velegnet til at printe ud og bruge som blikfang eller uddele sammen med denne indbydelse. Alle er velkomne På vegne af Aldrig Mere Krig Arne Hansen, post@arnehansen.net, mobil 30 42 08 18 PS: Denne fil ligger også på http://arnehansen.net/081101invgribskov11.nov.doc og du er velkommen itl at sende linket videre til andre interesserede, tak.

11. November 2008 kl.10.55
Afsløring af mindesten for fred og militærnægtelse i Gribskovlejren.
Program:
Kl. 11 : Afsløring ved Henning Sørensen
Fredsafslutning for 1.Verdenskrig.
Talere:
Forfatteren Jørgen Knudsen
Forfatteren Klaus Rifbjerg
Skuespilleren Anne Marie Helger
Alle er velkomne.
Arrangører : Aldrig Mere Krig og Kunstnere for fred.
aldrigmerekrig.dk / FRED.dk
Husk varmt tøj
Det er tilladt at køre ned til lejren.
Storkevad trinbræt er lukket.
Afhentning ved Mårum station kl. ?
Kontakt Peter Henning, tlf. 49 21 65 63
Tak til Skov - og naturstyrelsen. Tulstrup Grusgrav for mindesten.
Filmbus for transport. Billedhugger Aage
20. marts 2008 5.årsdagen for angrebskrigen mod Irak


20. marts til 24. marts 2008 NATO Game Over i Bruxelles Hundreder af deltagere fra mindst 15 Europæiske lande deltager i den ikkevoldelige direkte aktion ved NATOs hovedkvarter i Bruxelles. Fra Norden deltager mere end 25 aktivister fra Finland; et dusin fra Sverige og to fra Danmark. Den ene af de danske deltagere, fredsaktivisten Ulla Røder, giver følgende beskrivelse af aktionen i en udsendt pressemeddelelse: De belgiske organisatorer fra Vreedsaktie (Fredsaktion) holdt de første to dage aktionstræning i ikkevoldelig direkte aktion. I dag er der to relaterede aktioner en rundt om og en inde i NATOs hovedkvarter: En march, hvor forfattere vil foretage højtlæsning, mens de går rundt om hovedkvarteret. Og en aktion hvor aktivister vil gå ind på hovedkvarteret og symbolsk lukke NATO. Påskesøndag og mandag afholder WRI - War Resisters International et seminar om pacifisme og brug af ikke voldelige midler i bevægelser mod krigsindustrien. Fredsaktivisterne mener at NATO bør lukkes, idet NATO i dag ikke er en forsvarsalliance som beskytter civile, men et ekspanderende projekt, en alliance hvor førsteangreb med en ny generation af atomvåben atter er med i spillet. Alle har hørt om NATO, men få ved rent faktisk, hvad denne internationale organisation laver. NATO kontrollerer: Atomvåben i Europa, besættelsestropper i Afghanistan og Irak, amerikanske militær transporter gennem Europæiske lande, amerikanske militær baser i Tyskland og Italien I Danmark forbereder man det nye NATO hovedkvarter for det baltiske område i Karup. USA anser NATO for en løsning på det FN ikke kan give dem: En militær alliance, som sætter verdensordenen på deres betingelser uden at tage hverken andre lande eller den almindelige befolkning i betragtning. Et eksempel på dette er de nye stjernekrigsplaner som inkluderer opsætning af missiler langs Østersøen i Polen og en radar station i Tjekkiet, hvilket et flertal af tjekkerne er imod. Den 2-4. april bliver NATOs fremtid besluttet i Bukarest, Rumænien. 3000 folk fra militærkommandoerne, udenrigsministre, diplomater m.m. forbereder sig på strategien fremover fra 2009 - 60 året for NATO alliancens tilblivelse. Vi betragter dette som en god pensionsalder.
Webside: http://www.bombspotting.org Sidste nyt 22.03.: Ulla Røder blev arresteret kl. 13.10 sammen med de øvrige aktivister der trængte ind i selve hovedkvarteret. Alle blev løsladt samme aften (kilde: Arne Hansen). 25.03.: Nu kan billederne fra aktionen mod NATOs hovedkvarter ses på: http://indymedia.be/en
Kilde: Arne Hansen


11.November 2008 kl.10.55
Afsløring af mindesten for fred og militærnægtelse i Gribskovlejren.
Program:
Kl. 11 : Afsløring ved Henning Sørensen
Fredsafslutning for 1.Verdenskrig.
Talere:
Forfatteren Jørgen Knudsen
Forfatteren Klaus Rifbjerg
Skuespilleren Anne Marie Helger
Alle er velkomne.
Arrangører : Aldrig Mere Krig og Kunstnere for fred.
aldrigmerekrig.dk / FRED.dk
Husk varmt tøj
Det er tilladt at køre ned til lejren.
Storkevad trinbræt er lukket.
Afhentning ved Mårum station kl. ?
Kontakt Peter Henning, tlf. 49 21 65 63
Tak til Skov - og naturstyrelsen. Tulstrup Grusgrav for mindesten.
Filmbus for transport. Billedhugger Aage
20. marts 2008 5.årsdagen for angrebskrigen mod Irak


20. marts til 24. marts 2008 NATO Game Over i Bruxelles Hundreder af deltagere fra mindst 15 Europæiske lande deltager i den ikkevoldelige direkte aktion ved NATOs hovedkvarter i Bruxelles. Fra Norden deltager mere end 25 aktivister fra Finland; et dusin fra Sverige og to fra Danmark. Den ene af de danske deltagere, fredsaktivisten Ulla Røder, giver følgende beskrivelse af aktionen i en udsendt pressemeddelelse: De belgiske organisatorer fra Vreedsaktie (Fredsaktion) holdt de første to dage aktionstræning i ikkevoldelig direkte aktion. I dag er der to relaterede aktioner en rundt om og en inde i NATOs hovedkvarter: En march, hvor forfattere vil foretage højtlæsning, mens de går rundt om hovedkvarteret. Og en aktion hvor aktivister vil gå ind på hovedkvarteret og symbolsk lukke NATO. Påskesøndag og mandag afholder WRI - War Resisters International et seminar om pacifisme og brug af ikke voldelige midler i bevægelser mod krigsindustrien. Fredsaktivisterne mener at NATO bør lukkes, idet NATO i dag ikke er en forsvarsalliance som beskytter civile, men et ekspanderende projekt, en alliance hvor førsteangreb med en ny generation af atomvåben atter er med i spillet. Alle har hørt om NATO, men få ved rent faktisk, hvad denne internationale organisation laver. NATO kontrollerer: Atomvåben i Europa, besættelsestropper i Afghanistan og Irak, amerikanske militær transporter gennem Europæiske lande, amerikanske militær baser i Tyskland og Italien I Danmark forbereder man det nye NATO hovedkvarter for det baltiske område i Karup. USA anser NATO for en løsning på det FN ikke kan give dem: En militær alliance, som sætter verdensordenen på deres betingelser uden at tage hverken andre lande eller den almindelige befolkning i betragtning. Et eksempel på dette er de nye stjernekrigsplaner som inkluderer opsætning af missiler langs Østersøen i Polen og en radar station i Tjekkiet, hvilket et flertal af tjekkerne er imod. Den 2-4. april bliver NATOs fremtid besluttet i Bukarest, Rumænien. 3000 folk fra militærkommandoerne, udenrigsministre, diplomater m.m. forbereder sig på strategien fremover fra 2009 - 60 året for NATO alliancens tilblivelse. Vi betragter dette som en god pensionsalder.
Webside: http://www.bombspotting.org Sidste nyt 22.03.: Ulla Røder blev arresteret kl. 13.10 sammen med de øvrige aktivister der trængte ind i selve hovedkvarteret. Alle blev løsladt samme aften (kilde: Arne Hansen). 25.03.: Nu kan billederne fra aktionen mod NATOs hovedkvarter ses på: http://indymedia.be/en
Kilde: Arne Hansen


2. til 4. april 2008: NATO topmøde i Bukarest
5. og 6. april 2008: Aldrig Mere Krig afholder årsmøde i Tarm
Om lørdagen er der åbent fredsmøde fra kl. 14.00 i Tømmergården, Nygade 3: Knud Rønne Hansen vil tale om forskellige veje til et mere fredeligt Afrika. - Han var mellem 1961 og 1995 skoleleder og en af lederne af Baptistkirken i Burundi/Rwanda i alt i ca 20 år. Nelson Mandela's og Desmond Tutu's "sandhedskommisioner" viste en vej til forsoning efter apartheidsystemets terror i Sydafrika. - Knud Rønne der oplevede borgerkrigens etniske terror og massakrerne i Rwanda og Burundi, vil fortælle om forskellige veje til forsoning og fred også i disse mindre kendte afrikanske lande hvorfra krigen har bredt sig med had og frygt til store dele af det centrale Afrika. De etniske spændinger hindrer stadig disse samfunds positive udvikling i en grad som Vestens udviklingshjælp ikke virkeligt kan råde bod på. Om søndagen under selve årsmødet bliver der bl.a. gjort status over det filmprojekt om ikke voldelig konfliktløsning som AMK har engageret sig i. Projektet er omtalt i Nyhedsbrevet fra december 2007, der kan ses her på hjemmesiden.
Nærmere oplysninger om årsmødet fås hos "Aldrig Mere Krig"'s landssekretær: Hermod F. Hansen, Nørremarksvej 4 i Tarm, tlf.: 97373163 - Email: hermod@dadlnet.dk 26. - 27.April Amnesty International afholder årsmøde på Hotel Nyborg Strand Amnesty International indbyder til landsmøde i weekenden den 26.-27. april på Hotel Nyborg Strand. Se det komplette program og tilmeld dig på:
http://www.amnesty.dk/landsmoede
Tilmeldingsfrist er d. 10. april.... Det sker.
... Det skete - for 2013.
... Det skete - for 2012.
AldrigMereKrig.dk ©2019
Det skete - før 2012