Gen-indvielse af mindesten for fred og militærnægtelse

Hærværksramt mindesten for militærnægterloven bliver genopstillet i Gribskov.

I november 2008 indviede Aldrig Mere Krig og Kunstnere For Fred en mindesten for militærnægterloven fra 1917, åbningen af Danmarks første nægterlejr året efter i Gribskov og for afslutningen på den 1. Verdenskrig i 1918. Ved indvielsen talte blandt andre forfatteren Klaus Rifbjerg, historikeren Jørgen Knudsen samt skuespillerne Anne Marie Helger og Peter Larsen.

Opstillingen vakte en del debat, og udløste ikke kun trusler, men også ødelæggende hærværk. Mindestenens bronzeplade blev stjålet, og stenen overhældt med tjære. Ved gerningsstedet var efterladt et dannebrogsflag med påskriften: Til ære for de faldne helte. Politiet afviste at undersøge sagen.

Stenen fik en tid lov til at stå som monument over hvad der meget passende kaldes "hærværk", men er nu renset og genopbygget med sit oprindelige budskab om fred og forsoning. Stenen bliver gen-indviet på Flagpåhalv-dagen den 5. september. Dagen hvor alle kan markere deres sorg over de mange civile og soldater, som lider og dør under de krige, som vort land ulykkeligvis deltager i, ved at flage på halv stang.

Talere bliver denne gang idÃmanden for mindestenen fhv. skraldemand og formand for Danmarks Afholdsforening, forfatteren Henning Sørensen. Hasse Schneidermann, der var med i det første hold nægtere på Antvorskov Højskole, samt journalist Tom Vilmer Paamand og fredsaktivist Peter Henning - alle er militærnægtere.



Medlemmer af Aldrig Mere Krigs hovedbestyrelse ved den genopsatte mindesten i Gribskov for den første militærnægterlejr.
Hent opfordringen til Flagpåhalv-dagen den 5. september.

Sted: Ved Gribskovlejren, Gantekrogsvej 9, 3230 Græsted.
Tag med Græsted-Gillelejebanens tog fra Hillerød til Mårum Station, og så er der kun 1,5 kilometers gang til stedet. I bil kan du køre direkte derhen. Kontakt AMK, hvis du har brug for at blive afhentet ved stationen. I tilfælde af regn vil en del af arrangementet rykke indendørs i nærheden. Vi takker Naturstyrelsen og Røde Kors for godt samarbejde.

Tid: 5. september klokken 14.

Kontaktnumre:
Tom Vilmer Paamand, mobil 5051 0328, mail Tom@aldrigmerekrig.dk
Peter Henning, Helsingør, mobil 2927 9615, mail Peter@aldrigmerekrig.dk
Henning Sørensen, Grenaa, telefon 8632 1679.




Støt Aldrig Mere Krigs annonce om at flage på halv den 5. september
i sorg over krigens ofre, civile såvel som soldater


Kære alle fredselskende.
Så nærmer datoen d. 5. september sig, den dag da folketingets militaristiske partier har bestemt at der skal flages for soldaterne. Som sidste år vil Aldrig Mere Krig indrykke en annonce i så mange dagblade som vi kan skaffe penge til.
Aldrig Mere Krig opfordrer hermed alle interesserede til at støtte indrykningen af følgende Annoncetekst:

"Det folketingsflertal, der står bag vort lands ulykkelige deltagelse i flere krige, har vedtaget at den 5. september skal være flagdag til ære for danske soldater. Som modstandere af militære løsninger er vi dybt bekymrede over, at vort land deltager i angrebskrige og besættelser, og vi sørger over alle, civile såvel som soldater, som lider og dør i dem.
Derfor opfordrer vi alle til at markere deres sorg ved at flage på halv stang den 5. september.
"


Vi håber at alle I, der var med sidste år, vil være med igen, og at I alle vil hjælpe med at finde flere, som vil være med.
Og vi håber også at jer, der her for første gang læser om denne flag-aktion for fremme af en mere retfærdig og fredeligere afmilitariseret verden med ikkevoldelige konfliktløsninger, også vil give jeres skærv.
Vi sætter således ingen pris for deltagelse; men jo flere penge vi får ind, jo flere dagblade kan vi avertere i.
Sidste år var de fleste indbetalinger på 100 og 200 kr. og nogle gav større beløb.
Tilmeld jer hurtigt, for at få jeres navne med i annoncen - og videresend gerne til jeres venner og bekendte som også kan tænkes at ville støtte annoncen.

Bidrag indsættes på AMKs bankkonto: reg.nr. 5396 og kontonr. 030 9139 og send navn og gerne evt. organisationstilknytning og titel mv. via mailadressen poul@FRED.dk til AMKs kasserer: Poul Pedersen Fyrresvinget 35 8600 Silkeborg
NB. Ønsker en bidragyder at være anonym overfor offentligheden respekteres dette.

Igen i år kommer initiativet til annoncen fra Henning Sørensen, Irisvej 17, 8500 Grenå. Tlf. 8632 1679, som også gerne fortæller om ideen.

Dette års annonce kan ses her, yderligere information kan fås ved henvendelse til info@aldrigmerekrig.dk.

Med fredelig hilsen
Arne Hansen, medlem af Aldrig Mere Krigs bestyrelse,
post@arnehansen.net, mobil 30420818



Årsmøde 2012

Hovedbestyrelsen indkalder til Aldrig Mere Krigs Årsmøde lørdag den 21 og søndag den 22. april 2012

Vi indleder lørdag klokken ca.12 med at spise frokost på Landskontorets adresse, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm.
Selve møderne foregår i Tømmergården, Nygade 3 i Tarm.
Lørdagen er traditionelt afsat til en uformel debat af aktuelle emner, der berører os som pacifister, og mødet starter klokken ca. 14, og er åbent for alle interesserede, også de, som ikke er medlemmer af AMK.

OBS: Det annoncerede oplæg af et par unge mennesker måtte desværre aflyses i sidste øjeblik. I stedet vil journalist Tom Vilmer Paamand give et oplæg om ikkevold i hverdagens Danmark, og foreningens fremtidige arbejde.

Der forsøges overnatning privat, og ellers er der mulighed for overnatning på vandrerhjem. (Husk sengelinned)
Ingen bekymring vedrørende mad. Der er frokost, kaffe og aftensmad lørdag, morgenmad, frokost og kaffe søndag.
Årsmødet forventes afsluttet senest klokken 16 søndag.

Tilmelding og indsendelse af forslag, der ønskes optaget på årsmødets dagsorden, senest tirsdag den 17. april til:
Hermod Folke Hansen, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm
Tlf. 97 37 31 63. Mobil: 20 62 31 63 eller E-mail: info@aldrigmerekrig.dk
Husk at anføre, om man ønsker overnatning.



Ordinært årsmøde i foreningen Aldrig Mere Krig
Søndag den 22. april klokken 10:00


Dagsorden

 • Valg af ordstyrer og referent
 • Beretning fra hovedbestyrelsen.
 • Kassererens beretning
 • Drøftelse og vedtagelse af arbejdsplan
 • Nominering af kandidater til årets fredsrose
 • Indkomne forslag (sidste frist for modtagelse er d. 17. april)
 • Eventuel årsmødeudtalelse
 • Fastsættelse af kontingent for 2013
 • Valg af hovedbestyrelse
 • Fastsættelse af sted for næste årsmøde.
 • Eventuelt



... Det sker.
... Det skete - for 2013.
... Det skete - før 2012.
AldrigMereKrig.dk ©2015
Det skete - for 2012