Aldrig Mere Krig Pacifisme er en livsholdning
<   Se alle AMK Kommentarer.
Share button


Red klimaet - stop krigen!
Fredsbilleder... De små fredsgrupper i Danmark har ikke i grundlaget for klimademonstrationerne den 29. november fået tilføjet den væsentlige gensidige sammenhæng imellem krig, miljø- og klimaødelæggelse:
- Dels på grund af den skærpede kamp om ressourcerne, der vil komme, hvis vi ikke får bremset opvarmningen af kloden med en følgende ond cirkel af spændinger og krige, der vil være ødelæggende for konstruktivt samarbejde om fælles fredelige og også socialt bæredygtige klimaløsninger.
- Og dels bidrager de militaristiske tankegange, der ensidigt befordrer en fokusering på at vinde gennem voldelige konfliktløsninger med en ressourcekrævende og miljø- og klimaødelæggende oprustnings- og krigsindsats, som typisk skaber kaos, flygtninge og et gensidigt offer-, had- og voldsspiral, der så også destruerer viljen og prioriteringen af kampen for vor fælles klima.
- Og denne øgede internationale spænding øger så også risikoen for direkte udløsning af en krig med atomvåben udover den altid lurende udløsning af den globalt miljøødelæggende atomvåbenkrig ved en fejltagelse, hvilket har været tæt på mange gange som vi f.eks. ser det i den danske dokumentarfilm "Manden der reddede verden".
Herefter har vi stadig til gode at finde ud af, hvordan fredsbevægelsen så igennem opbygningen af en fredsstruktur vil forebygge og løse konflikter ved brug af ikkevoldelige midler inden konflikterne når at udarte i ustyrlige voldsspiraler - med ødelæggelse af miljø og klima til følge.
Og når krigsdestruktionen så nu galopperer, så må vi lære at få øje på menneskehedens fælles humanitære-, miljø- og klimainteresser, forsones og gøre os alle til vindere.
Og vi må alle sikre bæredygtigheden igennem opbygning af en fredskultur med værdsætning af vores jord som fælles livsgrundlag.
Arne Hansen - november 2015

Flere historier fra 2015...
Herunder er en enkelt - klik dig videre til resten...


Soldater skal nu kontrollere civile
Regeringen har sat soldater ind til kontrol ved den tyske grænse, samt til bevogtningsopgaver i København. Beslutningen er en grim nyskabelse i Danmark, hvor militæret ellers generelt ikke bliver brugt mod civilbefolkningen. Denne øgede militarisering er en glidebane, men ind til videre er lovgivningen bag militærets muligheder dog ikke ændret - og det betyder at soldaterne ligesom Hjemmeværnet kun har samme magt som skolepatruljer, når politiet bemyndiger dem til at regulere trafik. Soldaterne kan fx pænt anmode om se pas mm, men folk har kun pligt til at adlyde dem, når der samtidig er en ansvarlig voksen betjent til stede. Det er også kun politiet der kan anholde, for soldaterne har ikke flere magtmidler med end almindelige borgere - altså lige bortset fra at de er bevæbnede...
[Se også DRs hjemmeside, hvor denne notits dannede baggrund for et interview.]
Tom Vilmer Paamand - september 2017
... Aktuelle Indlæg ...
... Indlæg fra 2014 ...
... Indlæg fra 2013 ...
AldrigMereKrig.dk ©2012