Aldrig Mere Krig Pacifisme er en livsholdning
menu
<   Se alle Aktuelle indlæg.
Share button


Skab neutral rekreation til soldater
Fredsbilleder...
Soldaterrekreationen i Holstebro er kun symptombehandling. I Indre Missions Tidende nr. 5 bringes to store artikler om KFUMs Soldater Rekreation, som KFUMs Soldatermission har indrettet i tilknytning til KFUMs Soldaterhjem ved Holstebro Kaserne. I artiklerne beskrives, hvordan KFUM søger at hjælpe unge, der har været i krig og har fået krigstraumer.
Det er en god, kristelig gerning at hjælpe mennesker, som er i nød. Også når det som i disse tilfælde er en bitter frugt af selvskabt plage. Imidlertid vil jeg hævde, at den omsorg og hjælp, KFUMs Soldatermission yder, er og kan kun blive symptombehandling. Kun en af beboerne i de fire små lejligheder, som udgør KFUMs Soldater Rekreation, oplyser, at det har betydning for ham, at han er tæt på Soldaterhjemmet og tæt på Kasernen, hvor der er folk, som forstår ham.
Som jeg ser det, er det netop der, problemet er. Modstanderne af den danske krigsdeltagelse bør finde sammen og oprette soldaterrekreationsmuligheder i neutralt eller allerbedst i pacifistisk regi, så de krigstraumeramte kan hjælpes ud af årsagen til deres lidelse: Den militære tankegang.
Umiddelbart efter 1. Verdenskrig oprettede danske slesvigere, som havde været tvangsudskrevne soldater i den tyske hær, organisationen: "Pacifistiske Krigsveteraner". De udførte et stort arbejde for at modvirke militær og militarisme. I følge sagens natur er denne organisation uddød med de sidste krigsveteraner, som blev pacifister. Men jeg har i mine unge dage mødt enkelte af dem.
En tilsvarende organisation af nutidens krigsveteraner er ønskelig, men næppe sandsynlig. De danske slesvigere under 1. Verdenskrig blev tvangsudskrevne. Vor tids krigsveteraner har - lokkede af miitærpropaganda og høje lønninger - meldt sig som frivillige.
Henning Sørensen, Grenaa

Flere historier fra 2012...
Herunder er en enkelt - klik dig videre til resten...


>  Ny nordisk blok i NATO mod atomvåben!
Med ihærdigt påskruede positive briller, kan det atomare sammenhold i NATO nu blive udfordret fra nordisk side. Disse lande har en klar fælles front mod selv at få påduttet atomvåben, og denne front kunne i bedste fald vokse til et bredere sigte - i og med at der pludselig kan komme fire samarbejdende nabostater med sådanne holdninger, efter det sandsynligt kommende NATO-medlemskab af Finland og Sverige.

- Danmark
Forsvarsminister Morten Bødskov: "Hvis amerikanerne kommer og siger, at de vil have lov til at stille atomvåben op på dansk grund, så er svaret nej! Men der vil være, som sagt, opbevaring af vigtigt materiel for amerikanerne som et eksempel. Og det er klart, at den konkrete drøftelse og forhandling vil selvfølgelig afgøre, hvad det er."

- Finland
"Defence minister Antti Kaikkonen (Cen) pointed out that the issue of nuclear weapons has not been included in the alliance's membership agreements with any country, including Norway. Kaikkonen said that those issues can be outlined separately, if needed: 'Even without separate declarations, I can say that we are not going to request for nuclear weapons to be put on Finnish soil, nor is anyone pushing [such plans]'."

- Norge
"Avtalen sier uttrykkelig at den ikke endrer norsk base- og atompolitikk*, anløpsregler og norske begrensninger på lagring av visse våpentyper på norsk territorium (atomvåpen, landminer og klasevåpen mv)."
[
* Atomvåpen må ikke plasseres på norsk område]

- Sverige
Socialdemokraternas partistyrelse har på sitt möte i dag den 15 maj 2022 beslutat att partiet ska verka för att Sverige ska ansöka om medlemskap i NATO. Socialdemokraterna ska därmed verka för att Sverige, om ansökan godkänns av NATO, uttalar unilaterala förbehåll mot utplacering av kärnvapen och permanenta baser på svenskt territorium."

Se også ICANs rappport: Why NATO members should join the UN nuclear weapon ban.

Tom Vilmer Paamand - maj 2022


... Aktuelle indlæg
... UAktuelle indlæg

AldrigMereKrig.dk ©2022