Aldrig Mere Krig
90 år 1926-2016

NYESTE  
Vi arbejder på at finde alternativer til oprustning, og på at udvikle forsvarsformer, der bygger på ikkevold.
Aldrig Mere Krig er dansk afdeling af krigsmodstandernes internationale forbund, War Resisters' International.
Aldrig Mere Krig er ikke tilknyttet nogen religion eller parti.Opgaver til et nyt Folketing: Omverdenens problemer var atter helt fraværende i partiernes debat om fremtidens Danmark - men nu skal de løses!

På barrikaderne for fred - inspirerende historier om ikkevold
af Majken Jul Sørensen.
Denne fagbog ser på de glemte historier, hvor krige ikke kom, og konflikterne blev løst med fredelige midler.

En forening for livet

At være pacifist er en livsholdning - derfor er AMK en gammel forening, der ikke kun kører på enkelte mærkesager. Det er livet det drejer sig om, og den "sag" forældes ikke. Aldrig Mere Krig blev startet i 1926 og er i dag en af landets ældste fredsorganisationer.


Se også Facebook.com/aldrigmerekrig
Vil du vide mere så kontakt Aldrig Mere Krigs landskontor:
 
Landskontor: Aldrig Mere Krig, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm.
Tlf: 9737 3163. E-mail: info@aldrigmerekrig.dk


AldrigMereKrig.dk ©2015
Pacifisme er en livsholdning