Aldrig Mere Krigs Nyhedsbreve i PDF-form


2018

Udgavernes numre er skiftet til månedsnavne og -numre.


AMK Nyhedsbrev - December 2018
Østersøen - russerskræk eller gang i våbensalget?
- Fredens Hav er blevet spændingsfelt mellem NATO og Rusland, hvor parterne tester hvor langt de kan gå.
Atomvåben - hvem er den største forbryder?
- USA og Rusland skælder igen ud på hinanden over hvem der først overtrådte hvilke aftaler i en gensidig smædekampagne.
Quiz om krig og fred
- Fredsministeriums quiz stiller seks spørgsmål med nogle overraskende svar - du vinder kun at blive klogere.
Rødovres skolebørn får fredsundervisning
- Kik med i en opfindsom ny undervisningspakke med balanceret formidling om Den Kolde Krig, hvor fredsbevægelsen også huskes.
I Norge kan de vurdere krigsdeltagelse
- Det tog kun nordmændene få måneder at levere en officiel og sønderlemmende juridisk vurdering af angrebet på Libyen.
Nej til EUs militarisering
- En fortsat større del af EU-budgettet går til forsvarsprojekter og militære projekter - men er dette lovligt?
NU kommer krigen mod Iran - ikke!
- USA har truet med krig i alle de år, hvor Iran ikke underkastede sig - men en reel krig er nok ikke på vej.
Krigsskib uden ID nedlagt af olietanker
- Militærets bevidste omgåelse af alle sikkerhedsregler kan få enorme konsekvenser for miljøet.
Hvorfor er der dog så megen krig?
- - Alle folk som bor på denne Jord, må respekt for livet vise, virke for at overalt der gror, så enhver får nok at spise.
Tribunalets høring er aflyst - arbejdet fortsætter
Det lykkedes ikke at samle nok vidner med fornøden indsigt, og ikke medvirken fra nok eksperter med tilstrækkelig faglig kompetence.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - September 2018
Fred - en uafprøvet mulighed
- Lad os tage Donald Trump på ordet og nedlægge NATO, der blev overflødig, da Den Kolde Krig sluttede.
Verdens militærbyrde steg ikke sidste år
- Denne relative stabilitet har varet de sidste otte år, efter stigningen til det nuværende rigeligt høje niveau.
Udtalelse fra nordiske fredsorganisationer
- Krig fører til flygtninge, til lidelse og til nye konflikter. Ressourcerne skal bruges til menneskers velfærd, ikke til krig.
Mærkedage er historiens vingesus
- Nogle mærkedag kan fremkalde et indre kompas, der også virker, når store mænd slår på tromme og kalder til krig.
Ygdrasil (1918)
- Digteren Sophus Michaëlis skrev et optimistisk digt til minde om Våbenstilstandsdagen 11.11.1918.
Holger Danske med fredsdue
- Holger vågner nu op i en lille landsby på Midtfyn - for det er fra de små trygge lokalsamfund, at freden skal sprede sig.
Kvinde- og fredsbevægelsens pionerer
- Fredrik og Matilde Bajer var et af den tids power-par, to figurer der understøttede og berigede hinanden og verden.
Våben og krigsskibe er tyveri fra de sultende
- USAs præsident Eisenhower var indædt koldkriger - men advarede også mod Det Militært-Industrielle Kompleks.
Nyt om AMKs arbejde
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - Marts 2018
Afghanske kvinder i protest mod vold og krig
- Fredslejren er noget helt nyt for landet, men har ingen omtale fået i Danmark, selvom den ligger i Helmand.
24 års forkert politik over for Rusland
- De tillidsskabende foranstaltninger fra Den Kolde Krig skal bringes frem i lyset og gives fornyet liv. Det haster!
NATO spreder Fake News
- Et omstridt løfte om at NATO ikke ville rykke mod Øst efter Murens fald er overraskende nemt at dokumentere.
Endnu flere soldater skal nu kontrollere civile
- En ny infanteribataljon på 500 mand skal med kort varsel kunne indsættes til at hjælpe politiet.
Huller i traktat mod militarisering af rummet
- Rum-traktaterne opfordrer til fredelige formål, men rummer desværre intet generelt forbud mod militær aktivitet.
Nutidens tyske krige udkæmpes fra Slesvig
- Tæt ved den tyske grænse ligger basen, hvor Tysklands elektroniske krigsførelse udpeger mål for USAs bomber.
Sultestrejke førte til dansk militærnægterlov
- En ung mands kamp mod at trække i uniform udløste loven om civil værnepligt - som han så også bekæmpede.
Ikkevoldens grand old man er død
- Gene Sharp er død, men hans teorier om ikkevoldelig modstand bruges fortsat hele kloden rundt.
... samt meget andet godt og fredeligt.


2017

Udgavernes numre er skiftet til månedsnavne og -numre.


AMK Nyhedsbrev - December 2017
Tema mod våbenhandel:
Statslige milliardfejl i mørkelagt våbenkontrol
- Dansk våbeneksport så ud til at være mangedoblet, fordi Justitsministeriet kronisk sjusker med kontrollen.
Skjulte våbensalg med ambassader som sælgere
- Danmarks rapporter om våbeneksport blev afskaffet trods EUs regler, og lige før et salgsfremstød for danske våben.
Hemmelig kontrakt om danske våben til Pakistan
- Et land i nærmest permanent krigstilstand bestilte for en lille halv milliard kroner. Justitsministeriet skjuler sælgerens navn.
Konfliktlande køber danske våben
- Dansk våbenproduktion ender med statskontrol i lande som Algeriet, Chile, Egypten, Rusland, Saudi-Arabien og Tyrkiet.
Våbenfabrikanter solgte stort på Folkemødet
- En gigantisk militærfarvet radar var Folkemødets første hilsen til gæsterne - en roterende reklame for missilforsvar.
Samt andre spændende og aktuelle artikler:
Nobelpris til kampagne for forbud mod A-våben
- Campaign to Abolish Nuclear Weapons får fredspris for kamp mod A-våben. Danmark står udenfor ny FN-traktat mod dem.
Skab dansk kompetence til fredsførelse
- Fredsministerium advarer mod øget oprustning og opfordrer Forsvarsudvalget til tillidsskabende foranstaltninger.
Folkekirken mangler et nedrustningsudvalg
- Kan folkekirken beskæftige sig med de udtryk for kristendom, som Plowshares Movement repræsenterer?
Nægterne fik dog noget til at gro
- Da nægterlejren i Oksbøl blev nedlagt, var der plantet træer, hvor flygtningebarakker før vidnede om krigen.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - April 2017
7.912 luftangreb mod Syrien – plus et mere
- Statsmænd burde kunne holde hovedet koldt, og reagere ud fra fakta og langsigtet strategi.
Ny nordisk koalition for fred og nedrustning
- Partier fra hele Norden i nyt initiativ for dialog og afspænding mod krigstrusler.
Mer militær vil koste os 1000 kroner hver måned
- Vi skal trues til mere militær. Imens tvinger dårlig økonomi Rusland til at bremse sin oprustning.
Slavernes ikkevoldelige kamp i Dansk Vestindien
- En fortælling fra slavernes frihedskamp i Dansk-Vestindien, hvor de skjult tømte krudttønderne i havet.
Dansk-vestindisk ø brugt til test af kemiske våben
- Fra 1944 blev øen brugt af USAs forsvarsministeriums Chemical Warfare Division til test af Agent Orange mm.
Atomskjoldets usårlighed giver utryghed udenfor
- Danmark har tilsluttet sig et missilforsvar, der er usikkerhedsskabende og oprustningsfremmende.
Dere lærere har ødelagt alt for meg
- Norske læreres nægtede under besættelsen at oplære skolebørn i nazisme - og til Quislings vrede vandt de.
200 nægtere afløste 35.000 tyske flygtninge
- Oksbøllejren blev fra 1949 omdannet til en nægterlejr, der skulle stå for oprydningen efter tyskerne.
Alle lande i forening - skal forsvare denne Jord
- Globalt samarbejde, bæredygtig vækst og social balance i ste-det for kortsigtet begunstigelse af egne vælgere.
... samt meget andet godt og fredeligt.


2016

Udgavernes numre er skiftet til månedsnavne og -numre.


AMK Nyhedsbrev - September 2016
Suverænitet med kampfly er et NATO-påfund
- Kampfly gør intet for Danmarks suverænitet. Folkeretsligt er der nemlig ingen krav om krigsskibe og fly.
Danmark fejlbomber i Syrien - hvad skal vi tro?
- Tør Danmark stå imod med egne oplysninger, hvis de ikke stemmer med dem, man får fra USA?
Danmark hjælper Syrien bedre uden militær
- Danske bombefly og soldater til den syriske borgerkrig vil få stik modsat effekt af det ønskede.
Britisk rapport kan hjælpe til mere åbenhed
- Storbritannien undergravede FN med Irakkrigen. Det gælder ikke for Danmark, fastholder Venstre.
Militæret sluger for 10.000.000.000.000 kr
- USA står for en tredjedel af Verdens militærbudget - men staterne bruger flest penge på alt andet.
Er Danmarks krige retfærdige?
- Ny bog giver et godt indblik i virkeligheden bag et absurd begreb som "krigens regler".
Om Danmark er i krig og dets konsekvenser
- Humanitær folkeret og national ret mangler klarere linjer ved dansk deltagelse i væbnede konflikter.
Tror du på sange om fred?
- Sig' det forbi: Aldrig Mere Krig! Kan jeg høre hele Jorden, hele Jorden sig' - lyder AMKs nye sang.
For at præge fremtiden skal vi kende fortiden
- Se en samling skrifter om AMKs arbejde fra omkring Besættelsen, hvor begrebet ikkevold kom til.
AMK markerer modvilligt sine 90 år
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - 1945
Introduktion til teksterne
1986 - Peter Kragh Hansen
Fra Militærets Arbejdsmark
1934 - Otto Mathiasen
Skal Bombe- og Gasfabrikanter beskytte os mod Luftkrigen?
1936 - Bernhard Jensen
Ikke-Vold som Kampmiddel mod Krig og Undertrykkelse
1937 - Niels Lindberg
Krigsånd - Fredsånd...
1939 - Hagbard Jonassen
Efter 9. April
1940 - Hagbard Jonassen
Danmark er frit!
1945 - Uffe Hansen
Krigens Flygtninge
1945 – Johannes Hansen
Arbejderne, Krigen og Nymilitarismen
1946 – Bernhard Jensen
Danmarks Værn
1946 - Thomas Christensen
Fredsvenners Hjælpearbejde
1947 - Svend Haugaard
... indscannede tekster i oprindelig opsætning.

AMK Nyhedsbrev - April 2016
Så skal Danmark i bombekrig for 6. gang
- Først Jugoslavien, så Afghanistan, der på Irak igen og igen, så Libyen - og nu Syrien.
Missilskjoldets fantomsikkerhed
- NATOs aggressive udenrigspolitik medfører en oprustningsspiral af svar og gensvar.
Fin ny grundbog for international konfliktløsning
- Konflikter er et livsvilkår, men fred må både være målet og vejen igennem dem.
FN og ansvaret for at beskytte civile
- En god FN-idé om pligt til forebygge, handle og genopbygge endte med planløse bomber.
En kulturbærende fred
- Det bliver et skønt langt sejt træk at opbygge den nødvendige fredsstruktur.
Tribunalforeningen om Danmarks krige
- Irakkommissionen blev nedlagt - nu vokser et folkeligt tribunal frem i dets sted.
Dødens købmænd i Industriens Hus
- Toppen af den internationale krigsindustri mødte modstand mod våbenproduktion.
Fra en tid med 'berufsverbot' mod militærkritik
- Karl Otto Meyer fik forbud mod at arbejde som lærer efter for fredelige ord.
Fredsministerium tar til Bornholm i en hel uge
- Både før og under Folkemødet mødes fredsaktivister til opvarmning af hjerner og hjerter.
Kom med til Aldrig Mere Krigs Årsmøde
- Og til fredsfestivalen "Peace Conference" hos Tvind i Ulfborg den 29-30. april.
... samt meget andet godt og fredeligt.


2015

AMK Nyhedsbrev - December 2015
Krig er ikke en løsning på terror!
- Bomber bringer død og ødelæggelse, præcist hvad der skal til for at hverve nye terrorister.
Manglende spørgsmål om Vestens medansvar
- Husk at invasionen i 2003 skabte den irakiske borgerkrig. som ISIL nu lever fedt af.
Forén freds- og klimabevægelser
- Klimademonstrationerne viste ikke sammenhængen imellem krig og klimaødelæggelse.
Danske soldater til Mali - færre end planlagt
- FN ønskede også humanitær støtte, men udenrigsministeren bad kun Folketinget om soldater.
Hvordan besejrer pacifister ISIL?
- Svaret er: Forsigtigt og langsomt, mener den ny gruppe Pacifism For The 21st Century.
Militære angreb som dansk flygtningepolitik
- Der er en helt ny måde at definere dansk udenrigspolitik på, mener militærforsker.
Danmark og Arktis - kold krig eller optøning?
- Forskernes analyser spænder vidt – fra krig og oprustning til fred og forsoning.
Slut på frit at kunne nægte våbenproduktion
- Muligheden satte ellers en fin grænse for hvad en fredelig lønmodtager skal finde sig i.
Pacifister arbejder på at forhindre næste krig!
- Der er mere end nogensinde brug for et aktivt ikkevoldsoprør mod dansk krigspolitik.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - September 2015
Myten om behovet for kampfly
- Andre nationer har valgt kampflyene fra. Så kan der blive råd til fredsførelse i stedet.
Tror Folketinget, at krig bedst betaler sig?
- Vi bør skabe jobs til flere i Afrika, så færre begiver sig ud på en
desperat flugt mod Europa.

Danmarks krige skaber flygtninge
- Lars Løkkes tid som minister i Fogh-regeringen med Irakkrigen giver et stort medansvar.
Våbenindustriens indblanding i EUs grænser
- Privatisering af grænsekontrollen har medført overgreb, og presser EU til militante løsninger.
Nye løgne om masseødelæggelsesvåben
- Danske statsministre taler fortsat mod bedre vidende om krigsbeslutningen mod Irak i 2003.
Hvem stemmer for krige?
- Den borgerlige valgsejr er godt for freden, for Socialdemokratiet er fredeligst i opposition.
Stort set ingen religiøse terrorangreb i EU
- De færreste terrorangreb i EU er islamistiske. Oftest står der kristne separatister bag.
Manden, der reddede verden
- Ny dansk film om atomraketter, en skæbnenat for kloden i 1983 og en modig russisk officer.
Rifbjerg – pacifist gennem et langt liv
- Ingen kunne overbevise Klaus Rifbjerg om, at demokrati skabes for enden af et geværløb.
Historien om atombomben er censureret.
- USA fik skjult lidelserne, og skabte skrønen om at atomangrebet på Japan var nødvendigt.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - Folkemødet - 2015
Hvem stemmer for krige?
- Grafisk oversigt over de sidste 25 års krigsbeslutninger.
Tror folketinget, at krig giver mere for pengene end fred?
- Militæret får mere, og udviklingsbistanden mindre, skriver Knud Vilby.
Partiernes holdninger til nye kampfly
- Eneste udenfor aftalen er Enhedslisten. Alternativet er fortsat uafklaret.
AMK vil ikke stoppe andre folks adgang til folkemødet
- AMK ser det som en falliterklæring at bruge jura mod politiske problemer.
Rifbjerg var ihærdig pacifist gennem et langt liv
- Klaus Rifbjerg beskrev i 2007 sin fredsdrøm med egne meget velvalgte ord.
Efterlysning: en ambitiøs sikkerhedspolitik!
- Optimistisk tekst skrevet til Fredsministeriums møde på Christiansborg i 2013.
Sælg ikke din arbejdskraft til kampfly-fabrikanterne!
- Det er lovligt at nægte anvist arbejde, hvis dette er i våbenindustrien.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - Marts 2015
Politikerne savner ekspertise om missilskjoldet
- Det afskrækker ingen, men gør i stedet atomkrig mulig, skriver fredsforsker Jan Øberg.
Tysklands elektroniske krigsførelse
- Forbundsværnet aflytter hele verden, og deltager i angrebskrig, fortæller Ralf Cüppers.
En halv milliard til Danmarks internet-krigere
- Herhjemme opruster militæret også for at kunne angribe andre landes infrastruktur.
Nej tak til nye kampfly
- Brug pengene på en fredsaktivistisk sikkerhedspolitik, mener Hasse Schneidermann.
Tid Til Fred! Kom til aktionsdag 2. Påskedag
- En bredt anlagt manifestation med fredelige aktioner og manifestationer i København.
Løsgående militærfly er ikke kun russiske
- Omkring Danmark giver danske F-16 jagerfly langt flere problemer for civil flytrafik.
Jyllands-Postens ledere om terrorangreb
- Efter terrorangrebet anmodede JP om ikke at tolke ugerningen politisk. Men..
Vejen til fred går gennem flere konflikter, ikke færre
- Frands Frydendal skriver om konfliktløsning internt i fredsbevægelserne.
Desuden en introduktion til Arne Hansens radiostation på internettet
Program for Aldrig Mere Krigs Årsmøde på Tvind, og Peace Conference.
... samt meget andet godt og fredeligt.


2014

AMK Nyhedsbrev - December 2014
Atter krig i Europa? Ikke i vores navn!
- Appel fra Gerhard Schröder, Hans-Jochen Vogel og 63 andre tyske pinger.
Gensyn med Danmarks Mest Ustraffede Mand!
- I 1976 udsendte AMK efterlysningsplakater mod våbenfabrikant Jørgen Høyer.
Stem nej til ny krig i Afghanistan.
- Den 18. december kan Folketinget atter sende Danmark på krigsmission.
Hvem stemmer for fred - og hvem stemmer for krig?
- DF ser fredeligere ud end Socialdemokraterne, viser partiernes stemmetal over 25 år.
Danmark opfordrer til en verden uden atomvåben på FN-konference.
- Samtidig er Danmarks favorit krigsfly den eneste model skabt netop til atombomber.
Boganmeldelse: Kampen for fred under krig.
- For Europas pacifister blev 1. Verdenskrig en test af viljen til krigsmodstand.
90 procent af de unge fravælger militæret.
- Medierne råber om stor forsvarsvilje, men tallene viser noget helt andet.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK - Fredsdagen - 2014
Særudgave med opsamling af artikler fra nyhedsbrevene
- så der er ikke meget nyt her.

AMK Nyhedsbrev - September 2014
I stedet for dansk militær transporthjælp?
- fredsforsker Jan Øberg fortæller om konkrete alternativer.
Irak har ikke brug for flere Koalitioner Af Villige
- sporene fra 13 års vestlig "krig mod terror" skræmmer, mener RIKO
War Resisters' International kræver mægling i Ukraine-konflikten
- WRI opfordrer til diplomatiske løsninger og aktiv krigsmodstand.
Undtagelsestilstand i Danmark
- danske domstole dømmer nu efter love, der kun gælder under krig.
Kaj Munks kalden til kamp
- en brevveksling om våbenmagt mellem Munk og en kristen kontorchef.
Stor udstilling om tidlig krigsmodstand - uden pacifisme
- annonceret som "Pacifisme i kanonernes skygge", men uden pacifister.
Voldsom Kærlighed
- vold handler ikke kun om at slå, fortæller ny kampagne.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK - Folkemødet - 2014
Særudgave med opsamling af artikler fra nyhedsbrevene
- så der er ikke meget nyt her.

AMK Nyhedsbrev - Marts 2014
De fæle russere spiller med musklerne
- af Jan Øberg
Det militariserede EU
- af Rina Ronja Kari
Heksejagt på fredsaktivister
- af Tom Vilmer Paamand
Voldens uvæsen
- af Jørgen Dragsdahl
Ambitiøs arbejdsplan for Fredsministerium
- af Hasse Schneidermann
... samt meget andet godt og fredeligt.


2013

AMK Nyhedsbrev - December 2013
En ambitiøs sikkerhedspolitik
Ny minister - fredeligt fokus på arktis?
Ingen militær indblanding i Mali
Konfliktløsning eller krigsaktivisme
PAXmusik: Mine sange om fred
I anledning af julen også:
Julemandens kane får militær eskorte
Julefred i ingenmandsland
Svensk julekalender mod krig
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Flagdagsavis 2013

AMK Nyhedsbrev - August 2013
Ny lov kan bremse danske våbenfabrikker
Revolutionerende Egypten, af WRls Africa Working Group
Samt oplæg fra FredsHøjskolen på Bornholm om
- Krig og klima, trusler og løsninger
- Fra en aktivistisk til en fredspolitisk udenrigspolitik
Plus boganmeldelser og meget mere.

AMK Nyhedsbrev - Marts 2013


2012

AMK Nyhedsbrev - November 2012

AMK Flagdagsavis 2012

AMK Nyhedsbrev - August 2012

AMK Nyhedsbrev - Marts 2012


2011

AMK Nyhedsbrev - Oktober 2011

AMK Flagdagsavis 2011

AMK Nyhedsbrev - Juni 2011

AMK Nyhedsbrev - Februar 2011


2010

AMK Nyhedsbrev - Oktober 2010

AMK Nyhedsbrev - Maj 2010

AMK Nyhedsbrev - Februar 2010


2009

AMK Nyhedsbrev - Oktober 2009

AMK Nyhedsbrev - Juni 2009

AMK Nyhedsbrev - Marts 2009


2008

AMK Nyhedsbrev - November 2008

AMK Nyhedsbrev - August 2008

AMK Nyhedsbrev - Februar 2008


2007

AMK Nyhedsbrev - December 2007


Tidligere udgaver

Arkiv med AMKs blad IKKEVOLD


AldrigMereKrig.dk ©2016
AMK Nyhedsbrev