Aldrig Mere Krigs Nyhedsbreve i PDF-form

2019

AMK Nyhedsbrev - April 2019
Partiernes politik om krig og fred
- Fredelig vurdering baseret på de opstillede partiers stemmer, citater fra handlingsprogrammer og udspil.
Krav om krigskommission i fælles valgvideo
- Tribunalforeningen står bag en valgvideo for de fire partier Alternativet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF.
Klimapolitik er global sikkerhedspolitik
- Verden er overoprustet, mens FN's verdensmål er underfinansierede - de tal må vendes helt om.
Ny nordisk fred
- Forskere fra CRIC fremlagde rapport om et forstærket nordisk fredsamarbejde: "New Nordic Peace".
Stil fredskrav til NATO!
- UD AF NATO, har råbet lydt i 70 år - men folket råber ikke med i kor, så parolen må gentænkes.
Hårdere argumenter efter krigsudredning
- Historikerundersøgelsen sætter nye rammer og muligheder for diskussion om fremtidig krigsdeltagelse.
I 1986 blev atomvåben næsten afskaffet
- Under en forhandling med Mikhail Gorbatjov, fik Ronald Reagan et tilbud om at få fjernet samtlige atomvåben.
Sæt ikke min pension i atomvåben!
- Mange medlemmer af pensionskasser protesterer imod investering i firmaer, der producerer atomvåben.
MS og de aktivistiske pacifister
- Mellemfolkeligt Samvirkes historiske arv er politisk, fredspolitisk om man vil. Frøet blev sået af fredsbevægelsen.
Radio for flygtninge og positiv fred
- Radiomanden Arne Hansens kommer vidt omkring med nysgerrig mikrofon.
Rigeligt at gøre i Aldrig Mere Krig
- I rigtig mange fredsprojektet er der lagt gode AMK-kræfter i at få dem til at ske.
AMKs Årsmøde den 25-26. maj i København
- Aldrig Mere Krig holder årsmøde sammen med Mellemfolkeligt Samvirkes 75-års jubilæum.
... samt meget andet godt og fredeligt.


2018

AMK Nyhedsbrev - December 2018
Østersøen - russerskræk eller gang i våbensalget?
- Fredens Hav er blevet spændingsfelt mellem NATO og Rusland, hvor parterne tester hvor langt de kan gå.
Atomvåben - hvem er den største forbryder?
- USA og Rusland skælder igen ud på hinanden over hvem der først overtrådte hvilke aftaler i en gensidig smædekampagne.
Quiz om krig og fred
- Fredsministeriums quiz stiller seks spørgsmål med nogle overraskende svar. Du vinder kun at blive klogere :).
Rødovres skolebørn får fredsundervisning
- Kik med i en opfindsom ny undervisningspakke med balanceret formidling om Den Kolde Krig, hvor fredsbevægelsen også huskes.
I Norge kan de vurdere krigsdeltagelse
- Det tog kun nordmændene få måneder at levere en officiel og sønderlemmende juridisk vurdering af angrebet på Libyen.
Nej til EUs militarisering
- En fortsat større del af EU-budgettet går til forsvarsprojekter og militære projekter, men er dette lovligt?
NU kommer krigen mod Iran - ikke!
- USA har truet med krig i alle de år, hvor Iran ikke underkastede sig, men en reel krig er nok ikke på vej.
Krigsskib uden ID nedlagt af olietanker
- Militærets bevidste omgåelse af alle sikkerhedsregler kan få enorme konsekvenser for miljøet.
Hvorfor er der dog så megen krig?
- Alle folk som bor på denne Jord, må respekt for livet vise, virke for at overalt der gror, så enhver får nok at spise.
Tribunalets høring er aflyst - arbejdet fortsætter
- Det lykkedes ikke at samle nok vidner med fornøden indsigt, og ikke medvirken fra nok eksperter med tilstrækkelig faglig kompetence.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - September 2018
Fred - en uafprøvet mulighed
- Lad os tage Donald Trump på ordet og nedlægge NATO, der blev overflødig, da Den Kolde Krig sluttede.
Verdens militærbyrde steg ikke sidste år
- Denne relative stabilitet har varet de sidste otte år, efter stigningen til det nuværende rigeligt høje niveau.
Udtalelse fra nordiske fredsorganisationer
- Krig fører til flygtninge, til lidelse og til nye konflikter. Ressourcerne skal bruges til menneskers velfærd, ikke til krig.
Mærkedage er historiens vingesus
- Nogle mærkedag kan fremkalde et indre kompas, der også virker, når store mænd slår på tromme og kalder til krig.
Ygdrasil (1918)
- Digteren Sophus Michaëlis skrev et optimistisk digt til minde om Våbenstilstandsdagen 11.11.1918.
Holger Danske med fredsdue
- Holger vågner nu op i en lille landsby på Midtfyn - for det er fra de små trygge lokalsamfund, at freden skal sprede sig.
Kvinde- og fredsbevægelsens pionerer
- Fredrik og Matilde Bajer var et af den tids power-par, to figurer der understøttede og berigede hinanden og verden.
Våben og krigsskibe er tyveri fra de sultende
- USAs præsident Eisenhower var indædt koldkriger - men advarede også mod Det Militært-Industrielle Kompleks.
Nyt om AMKs arbejde
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - Marts 2018
Afghanske kvinder i protest mod vold og krig
- Fredslejren er noget helt nyt for landet, men har ingen omtale fået i Danmark, selvom den ligger i Helmand.
24 års forkert politik over for Rusland
- De tillidsskabende foranstaltninger fra Den Kolde Krig skal bringes frem i lyset og gives fornyet liv. Det haster!
NATO spreder Fake News
- Et omstridt løfte om at NATO ikke ville rykke mod Øst efter Murens fald er overraskende nemt at dokumentere.
Endnu flere soldater skal nu kontrollere civile
- En ny infanteribataljon på 500 mand skal med kort varsel kunne indsættes til at hjælpe politiet.
Huller i traktat mod militarisering af rummet
- Rum-traktaterne opfordrer til fredelige formål, men rummer desværre intet generelt forbud mod militær aktivitet.
Nutidens tyske krige udkæmpes fra Slesvig
- Tæt ved den tyske grænse ligger basen, hvor Tysklands elektroniske krigsførelse udpeger mål for USAs bomber.
Sultestrejke førte til dansk militærnægterlov
- En ung mands kamp mod at trække i uniform udløste loven om civil værnepligt - som han så også bekæmpede.
Ikkevoldens grand old man er død
- Gene Sharp er død, men hans teorier om ikkevoldelig modstand bruges fortsat hele kloden rundt.
... samt meget andet godt og fredeligt.


2017

AMK Nyhedsbrev - December 2017
Tema mod våbenhandel:
Statslige milliardfejl i mørkelagt våbenkontrol
- Dansk våbeneksport så ud til at være mangedoblet, fordi Justitsministeriet kronisk sjusker med kontrollen.
Skjulte våbensalg med ambassader som sælgere
- Danmarks rapporter om våbeneksport blev afskaffet trods EUs regler, og lige før et salgsfremstød for danske våben.
Hemmelig kontrakt om danske våben til Pakistan
- Et land i nærmest permanent krigstilstand bestilte for en lille halv milliard kroner. Justitsministeriet skjuler sælgerens navn.
Konfliktlande køber danske våben
- Dansk våbenproduktion ender med statskontrol i lande som Algeriet, Chile, Egypten, Rusland, Saudi-Arabien og Tyrkiet.
Våbenfabrikanter solgte stort på Folkemødet
- En gigantisk militærfarvet radar var Folkemødets første hilsen til gæsterne - en roterende reklame for missilforsvar.
Samt andre spændende og aktuelle artikler:
Nobelpris til kampagne for forbud mod A-våben
- Campaign to Abolish Nuclear Weapons får fredspris for kamp mod A-våben. Danmark står udenfor ny FN-traktat mod dem.
Skab dansk kompetence til fredsførelse
- Fredsministerium advarer mod øget oprustning og opfordrer Forsvarsudvalget til tillidsskabende foranstaltninger.
Folkekirken mangler et nedrustningsudvalg
- Kan folkekirken beskæftige sig med de udtryk for kristendom, som Plowshares Movement repræsenterer?
Nægterne fik dog noget til at gro
- Da nægterlejren i Oksbøl blev nedlagt, var der plantet træer, hvor flygtningebarakker før vidnede om krigen.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - April 2017
7.912 luftangreb mod Syrien – plus et mere
- Statsmænd burde kunne holde hovedet koldt, og reagere ud fra fakta og langsigtet strategi.
Ny nordisk koalition for fred og nedrustning
- Partier fra hele Norden i nyt initiativ for dialog og afspænding mod krigstrusler.
Mer militær vil koste os 1000 kroner hver måned
- Vi skal trues til mere militær. Imens tvinger dårlig økonomi Rusland til at bremse sin oprustning.
Slavernes ikkevoldelige kamp i Dansk Vestindien
- En fortælling fra slavernes frihedskamp i Dansk-Vestindien, hvor de skjult tømte krudttønderne i havet.
Dansk-vestindisk ø brugt til test af kemiske våben
- Fra 1944 blev øen brugt af USAs forsvarsministeriums Chemical Warfare Division til test af Agent Orange mm.
Atomskjoldets usårlighed giver utryghed udenfor
- Danmark har tilsluttet sig et missilforsvar, der er usikkerhedsskabende og oprustningsfremmende.
Dere lærere har ødelagt alt for meg
- Norske læreres nægtede under besættelsen at oplære skolebørn i nazisme - og til Quislings vrede vandt de.
200 nægtere afløste 35.000 tyske flygtninge
- Oksbøllejren blev fra 1949 omdannet til en nægterlejr, der skulle stå for oprydningen efter tyskerne.
Alle lande i forening - skal forsvare denne Jord
- Globalt samarbejde, bæredygtig vækst og social balance i ste-det for kortsigtet begunstigelse af egne vælgere.
... samt meget andet godt og fredeligt.


2016

Udgavernes numre er skiftet til månedsnavne og -numre.

AMK Nyhedsbrev - September 2016
Suverænitet med kampfly er et NATO-påfund
- Kampfly gør intet for Danmarks suverænitet. Folkeretsligt er der nemlig ingen krav om krigsskibe og fly.
Danmark fejlbomber i Syrien - hvad skal vi tro?
- Tør Danmark stå imod med egne oplysninger, hvis de ikke stemmer med dem, man får fra USA?
Danmark hjælper Syrien bedre uden militær
- Danske bombefly og soldater til den syriske borgerkrig vil få stik modsat effekt af det ønskede.
Britisk rapport kan hjælpe til mere åbenhed
- Storbritannien undergravede FN med Irakkrigen. Det gælder ikke for Danmark, fastholder Venstre.
Militæret sluger for 10.000.000.000.000 kr
- USA står for en tredjedel af Verdens militærbudget - men staterne bruger flest penge på alt andet.
Er Danmarks krige retfærdige?
- Ny bog giver et godt indblik i virkeligheden bag et absurd begreb som "krigens regler".
Om Danmark er i krig og dets konsekvenser
- Humanitær folkeret og national ret mangler klarere linjer ved dansk deltagelse i væbnede konflikter.
Tror du på sange om fred?
- Sig' det forbi: Aldrig Mere Krig! Kan jeg høre hele Jorden, hele Jorden sig' - lyder AMKs nye sang.
For at præge fremtiden skal vi kende fortiden
- Se en samling skrifter om AMKs arbejde fra omkring Besættelsen, hvor begrebet ikkevold kom til.
AMK markerer modvilligt sine 90 år
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - 1945
Introduktion til teksterne
1986 - Peter Kragh Hansen
Fra Militærets Arbejdsmark
1934 - Otto Mathiasen
Skal Bombe- og Gasfabrikanter beskytte os mod Luftkrigen?
1936 - Bernhard Jensen
Ikke-Vold som Kampmiddel mod Krig og Undertrykkelse
1937 - Niels Lindberg
Krigsånd - Fredsånd...
1939 - Hagbard Jonassen
Efter 9. April
1940 - Hagbard Jonassen
Danmark er frit!
1945 - Uffe Hansen
Krigens Flygtninge
1945 – Johannes Hansen
Arbejderne, Krigen og Nymilitarismen
1946 – Bernhard Jensen
Danmarks Værn
1946 - Thomas Christensen
Fredsvenners Hjælpearbejde
1947 - Svend Haugaard
... indscannede tekster i oprindelig opsætning.

AMK Nyhedsbrev - April 2016
Så skal Danmark i bombekrig for 6. gang
- Først Jugoslavien, så Afghanistan, der på Irak igen og igen, så Libyen - og nu Syrien.
Missilskjoldets fantomsikkerhed
- NATOs aggressive udenrigspolitik medfører en oprustningsspiral af svar og gensvar.
Fin ny grundbog for international konfliktløsning
- Konflikter er et livsvilkår, men fred må både være målet og vejen igennem dem.
FN og ansvaret for at beskytte civile
- En god FN-idé om pligt til forebygge, handle og genopbygge endte med planløse bomber.
En kulturbærende fred
- Det bliver et skønt langt sejt træk at opbygge den nødvendige fredsstruktur.
Tribunalforeningen om Danmarks krige
- Irakkommissionen blev nedlagt - nu vokser et folkeligt tribunal frem i dets sted.
Dødens købmænd i Industriens Hus
- Toppen af den internationale krigsindustri mødte modstand mod våbenproduktion.
Fra en tid med 'berufsverbot' mod militærkritik
- Karl Otto Meyer fik forbud mod at arbejde som lærer efter for fredelige ord.
Fredsministerium tar til Bornholm i en hel uge
- Både før og under Folkemødet mødes fredsaktivister til opvarmning af hjerner og hjerter.
Kom med til Aldrig Mere Krigs Årsmøde
- Og til fredsfestivalen "Peace Conference" hos Tvind i Ulfborg den 29-30. april.
... samt meget andet godt og fredeligt.


2015

AMK Nyhedsbrev - December 2015
Krig er ikke en løsning på terror!
- Bomber bringer død og ødelæggelse, præcist hvad der skal til for at hverve nye terrorister.
Manglende spørgsmål om Vestens medansvar
- Husk at invasionen i 2003 skabte den irakiske borgerkrig. som ISIL nu lever fedt af.
Forén freds- og klimabevægelser
- Klimademonstrationerne viste ikke sammenhængen imellem krig og klimaødelæggelse.
Danske soldater til Mali - færre end planlagt
- FN ønskede også humanitær støtte, men udenrigsministeren bad kun Folketinget om soldater.
Hvordan besejrer pacifister ISIL?
- Svaret er: Forsigtigt og langsomt, mener den ny gruppe Pacifism For The 21st Century.
Militære angreb som dansk flygtningepolitik
- Der er en helt ny måde at definere dansk udenrigspolitik på, mener militærforsker.
Danmark og Arktis - kold krig eller optøning?
- Forskernes analyser spænder vidt – fra krig og oprustning til fred og forsoning.
Slut på frit at kunne nægte våbenproduktion
- Muligheden satte ellers en fin grænse for hvad en fredelig lønmodtager skal finde sig i.
Pacifister arbejder på at forhindre næste krig!
- Der er mere end nogensinde brug for et aktivt ikkevoldsoprør mod dansk krigspolitik.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - September 2015
Myten om behovet for kampfly
- Andre nationer har valgt kampflyene fra. Så kan der blive råd til fredsførelse i stedet.
Tror Folketinget, at krig bedst betaler sig?
- Vi bør skabe jobs til flere i Afrika, så færre begiver sig ud på en
desperat flugt mod Europa.

Danmarks krige skaber flygtninge
- Lars Løkkes tid som minister i Fogh-regeringen med Irakkrigen giver et stort medansvar.
Våbenindustriens indblanding i EUs grænser
- Privatisering af grænsekontrollen har medført overgreb, og presser EU til militante løsninger.
Nye løgne om masseødelæggelsesvåben
- Danske statsministre taler fortsat mod bedre vidende om krigsbeslutningen mod Irak i 2003.
Hvem stemmer for krige?
- Den borgerlige valgsejr er godt for freden, for Socialdemokratiet er fredeligst i opposition.
Stort set ingen religiøse terrorangreb i EU
- De færreste terrorangreb i EU er islamistiske. Oftest står der kristne separatister bag.
Manden, der reddede verden
- Ny dansk film om atomraketter, en skæbnenat for kloden i 1983 og en modig russisk officer.
Rifbjerg – pacifist gennem et langt liv
- Ingen kunne overbevise Klaus Rifbjerg om, at demokrati skabes for enden af et geværløb.
Historien om atombomben er censureret.
- USA fik skjult lidelserne, og skabte skrønen om at atomangrebet på Japan var nødvendigt.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - Folkemødet - 2015
Hvem stemmer for krige?
- Grafisk oversigt over de sidste 25 års krigsbeslutninger.
Tror folketinget, at krig giver mere for pengene end fred?
- Militæret får mere, og udviklingsbistanden mindre, skriver Knud Vilby.
Partiernes holdninger til nye kampfly
- Eneste udenfor aftalen er Enhedslisten. Alternativet er fortsat uafklaret.
AMK vil ikke stoppe andre folks adgang til folkemødet
- AMK ser det som en falliterklæring at bruge jura mod politiske problemer.
Rifbjerg var ihærdig pacifist gennem et langt liv
- Klaus Rifbjerg beskrev i 2007 sin fredsdrøm med egne meget velvalgte ord.
Efterlysning: en ambitiøs sikkerhedspolitik!
- Optimistisk tekst skrevet til Fredsministeriums møde på Christiansborg i 2013.
Sælg ikke din arbejdskraft til kampfly-fabrikanterne!
- Det er lovligt at nægte anvist arbejde, hvis dette er i våbenindustrien.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - Marts 2015
Politikerne savner ekspertise om missilskjoldet
- Det afskrækker ingen, men gør i stedet atomkrig mulig, skriver fredsforsker Jan Øberg.
Tysklands elektroniske krigsførelse
- Forbundsværnet aflytter hele verden, og deltager i angrebskrig, fortæller Ralf Cüppers.
En halv milliard til Danmarks internet-krigere
- Herhjemme opruster militæret også for at kunne angribe andre landes infrastruktur.
Nej tak til nye kampfly
- Brug pengene på en fredsaktivistisk sikkerhedspolitik, mener Hasse Schneidermann.
Tid Til Fred! Kom til aktionsdag 2. Påskedag
- En bredt anlagt manifestation med fredelige aktioner og manifestationer i København.
Løsgående militærfly er ikke kun russiske
- Omkring Danmark giver danske F-16 jagerfly langt flere problemer for civil flytrafik.
Jyllands-Postens ledere om terrorangreb
- Efter terrorangrebet anmodede JP om ikke at tolke ugerningen politisk. Men..
Vejen til fred går gennem flere konflikter, ikke færre
- Frands Frydendal skriver om konfliktløsning internt i fredsbevægelserne.
Desuden en introduktion til Arne Hansens radiostation på internettet
Program for Aldrig Mere Krigs Årsmøde på Tvind, og Peace Conference.
... samt meget andet godt og fredeligt.


2014

AMK Nyhedsbrev - December 2014
Atter krig i Europa? Ikke i vores navn!
- Appel fra Gerhard Schröder, Hans-Jochen Vogel og 63 andre tyske pinger.
Gensyn med Danmarks Mest Ustraffede Mand!
- I 1976 udsendte AMK efterlysningsplakater mod våbenfabrikant Jørgen Høyer.
Stem nej til ny krig i Afghanistan.
- Den 18. december kan Folketinget atter sende Danmark på krigsmission.
Hvem stemmer for fred - og hvem stemmer for krig?
- DF ser fredeligere ud end Socialdemokraterne, viser partiernes stemmetal over 25 år.
Danmark opfordrer til en verden uden atomvåben på FN-konference.
- Samtidig er Danmarks favorit krigsfly den eneste model skabt netop til atombomber.
Boganmeldelse: Kampen for fred under krig.
- For Europas pacifister blev 1. Verdenskrig en test af viljen til krigsmodstand.
90 procent af de unge fravælger militæret.
- Medierne råber om stor forsvarsvilje, men tallene viser noget helt andet.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK - Fredsdagen - 2014
Særudgave med opsamling af artikler fra nyhedsbrevene
- så der er ikke meget nyt her.

AMK Nyhedsbrev - September 2014
I stedet for dansk militær transporthjælp?
- fredsforsker Jan Øberg fortæller om konkrete alternativer.
Irak har ikke brug for flere Koalitioner Af Villige
- sporene fra 13 års vestlig "krig mod terror" skræmmer, mener RIKO
War Resisters' International kræver mægling i Ukraine-konflikten
- WRI opfordrer til diplomatiske løsninger og aktiv krigsmodstand.
Undtagelsestilstand i Danmark
- danske domstole dømmer nu efter love, der kun gælder under krig.
Kaj Munks kalden til kamp
- en brevveksling om våbenmagt mellem Munk og en kristen kontorchef.
Stor udstilling om tidlig krigsmodstand - uden pacifisme
- annonceret som "Pacifisme i kanonernes skygge", men uden pacifister.
Voldsom Kærlighed
- vold handler ikke kun om at slå, fortæller ny kampagne.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK - Folkemødet - 2014
Særudgave med opsamling af artikler fra nyhedsbrevene
- så der er ikke meget nyt her.

AMK Nyhedsbrev - Marts 2014
De fæle russere spiller med musklerne
- af Jan Øberg
Det militariserede EU
- af Rina Ronja Kari
Heksejagt på fredsaktivister
- af Tom Vilmer Paamand
Voldens uvæsen
- af Jørgen Dragsdahl
Ambitiøs arbejdsplan for Fredsministerium
- af Hasse Schneidermann
... samt meget andet godt og fredeligt.


2013

AMK Nyhedsbrev - December 2013
En ambitiøs sikkerhedspolitik
Ny minister - fredeligt fokus på arktis?
Ingen militær indblanding i Mali
Konfliktløsning eller krigsaktivisme
PAXmusik: Mine sange om fred
I anledning af julen også:
Julemandens kane får militær eskorte
Julefred i ingenmandsland
Svensk julekalender mod krig
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Flagdagsavis 2013

AMK Nyhedsbrev - August 2013
Ny lov kan bremse danske våbenfabrikker
Revolutionerende Egypten, af WRls Africa Working Group
Samt oplæg fra FredsHøjskolen på Bornholm om
- Krig og klima, trusler og løsninger
- Fra en aktivistisk til en fredspolitisk udenrigspolitik
Plus boganmeldelser og meget mere.

AMK Nyhedsbrev - Marts 2013


2012

AMK Nyhedsbrev - November 2012

AMK Flagdagsavis 2012

AMK Nyhedsbrev - August 2012

AMK Nyhedsbrev - Marts 2012


2011

AMK Nyhedsbrev - Oktober 2011

AMK Flagdagsavis 2011

AMK Nyhedsbrev - Juni 2011

AMK Nyhedsbrev - Februar 2011


2010

AMK Nyhedsbrev - Oktober 2010

AMK Nyhedsbrev - Maj 2010

AMK Nyhedsbrev - Februar 2010


2009

AMK Nyhedsbrev - Oktober 2009

AMK Nyhedsbrev - Juni 2009

AMK Nyhedsbrev - Marts 2009


2008

AMK Nyhedsbrev - November 2008

AMK Nyhedsbrev - August 2008

AMK Nyhedsbrev - Februar 2008


2007

AMK Nyhedsbrev - December 2007


Tidligere udgaver

Arkiv med AMKs blad IKKEVOLD
Kontakt: nyhedsbrev@AldrigMereKrig.dk

ISSN 2596-8904: Aldrig Mere Krig nyhedsbrev trykt.
ISSN 2596-8890: Aldrig Mere Krig nyhedsbrev online.
AldrigMereKrig.dk ©2016
AMK Nyhedsbrev