Aldrig Mere Krigs Nyhedsbreve i PDF-form
- udsendes tre gange om året til foreningens medlemmer

2021

AMK Nyhedsbrev - April 2021
Politisk sameksistens i USA efter stormen?
- Metoder fra fredsopbygning i mislykkede stater kunne hjælpe USAs radikalt splittede befolkning.
Begrav stridsøksen!
- Arne Ungermann (1902-1981) tegnede i 1976 en plakat for Aldrig Mere Krig.
USA atomopruster og spiller fandango med kloden
- Bæredygtig sikkerhed kræver at staterne tænker sikkerhed som en problemstilling, de er nødt til at være fælles om.
Forbyd atomvåben – ICAN i Danmark
- Bevægelsens pres gav forespørgselsdebat i Folketinget. Udenfor vil et flertal have Danmark med i traktaten.
EUs fredsfacilitet for militært engagement...
- Ny vedtagelse udvider EUs muligheder til nu at kunne bidrage til militære fredsstøttende operationer overalt i verden.
Reform af USAs præsidents atomknap?
- Et nyt forslag vil gøre op med USAs præsidenters mulighed for at affyre atommissiler med få minutters varsel.
Tysk alarm om russisk atomangreb
- En russisk ubåd affyrede fire atom-missiler, og USAs tyske militærbase i Ramstein gik i højeste alarm.
Fredsforskning, undervisning og aktivisme
- Danmark savner en aktionsorienteret fredsforskning til at skabe fred i samfund og mennesker på Jorden.
Freden fortjener et museum
- Velkommen til offentligt online møde om et dansk fredsmuseum den 9. maj.
Dansk fredsbevægelses historie skal skrives
- Har du materialer til et kommende forskningsprojekt om dansk fredsbevægelses historie?
... samt meget andet godt og fredeligt.

2020

AMK Nyhedsbrev - December 2020
Hundrede sten for fred
- Svensk stenhugger hugger ordene Aldrig Mere Krig i sten på alverdens sprog.
FN-forbud mod a-våben træder snart i kraft
- FNs traktat er nu ratificeret i 50 lande, og træder derfor i kraft den 22. januar 2021.
Hop på - trods træg start for Borgerforslaget!
- En mulig debat i Folketinget får ikke kvikt Danmark tilsluttet atomtraktat, men kan starte processen.
Tysklands luftvåben træner atomkrig
- Selvfølgelig trænes der. Det nye er at de store medier denne gang skriver om øvelsen.
Klø til NATO for militærbedrag
- Danmark burde presse NATO til at følge dets erklærede formål: At bilægge strid ved fredelige midler!
Civilregionernes Hygiejniske Beredskab
- I slutningen af 1970erne udpegede alle kommuner områder til atomkrigens forventede massegrave.
Konstruktiv ikkevoldskamp skaber alternativer
- Større fokus på allerede nu at etablere de institutioner, man forestiller sig skal styre i fremtiden.
Folkepres skabte etiske investeringer
- Et kvantespring, at såkaldt ansvarlige investeringer nu kan trumfe rent økonomisk udbytte.
Fortsat ingen penge til freds- og konfliktforskning...
- Folketingets partier har fordelt milliarder til forskningsreserve, men intet til freden.
Christian Friis Bach hædret for hjælp til krigsramte
- Projektet Warfair hjælper krigs- og konfliktramte lande til at afsætte varer.
Krig er en tværpolitisk indsats i USA
- Græsrøddernes kamp for retfærdighed og fred er vigtigere end Det Hvide Hus.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - September 2020
Skriv under via AtomvaabenForbud.NU!
- Hjælp med til at Danmark får tilsluttet sig FN-traktaten om et forbud mod atomvåben.
Atomtabu under pres
- Faren for at atomvåben bliver taget i brug er større end nogensinde, og alt for få forstår alvoren i dette.
Kære statsminister... Forbyd atomvåben, tak!
- Ny kampagne skal få Danmark med i et FN-forbud mod atomvåben, sammen det meste af af verden.
Atom-appel fra danske digtere i 1961
- Med H.C. Branner, Ivan Malinovski, Villy Sørensen, Klaus Rifbjerg og Halfdan Rasmussen mfl.
Frygtens logik er uhyggelig læsning
- Udenrigspolitiske kommentatorer og politikere bør se at få læst Poul Villaumes bog.
Make gardens, not war!
- Omrejsende kunstner på Gotland får plantelivet til at afmilitarisere militærbasen på nabogrunden.
Dansk prins er nu statsstøttet våbenpusher
- Prins Joachim skal støtte danske forsvarsvirksomheder, der vil ind på det franske marked.
Danmark sælger våben til konflikt for profit!
- Dansk våbenproduktion ender med statskontrol i lande som Pakistan, Rusland og Tyrkiet.
Love Bricks - Hate War
- Lego betalte licens til våbenfabrikker for en klodset model, men blev presset til at undskylde.
Grieg var ikke pacifist men krigsmodstander
- Han valgte dog at være aktiv som krigskorrespondent, og ikke spilde sine gode evner som soldat.
Nordahl Griegs tale til Danmark
- Grieg talte i 1943 direkte til Danmark via BBC om sin tiltro til en handlingens humanisme i os alle.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - April 2020
FN-bøn om våbenhvile giver resultater
- Tænk, hvis verden fulgte lige så intenst med i at få afsluttet ufred og ulighed, som i virustallene!
Et virusudbrud er ikke krig og vi er ikke soldater
- En dekolonisering af vores sind er nødvendig for at omdanne krigskultur til fredskultur.
Et nyt syn på sikkerhed er nødvendigt
- Militær sikkerhedspolitik har udspillet sin rolle. Vi må se danskernes sikkerhed i et langt større perspektiv.
Borgerforslag mod atomvåben
- Ny kampagne skal få Danmark til at underskrive FN-vedtagelsen mod atomvåben.
USAs militær genindfører landminer i Europa
- USA vil anbringe nyudviklede miner ved den russiske grænse i baltiske stater, der har afskrevet sig brugen.
Fesen opfølgning på krigsudredningen
- Den afsluttende debat i Folketinget bragte kun de nu gammelkendte synspunkter frem.
Sværd til plovjern - og bomber til blomsterkasser
- En del af militærets dødbringende skrot får nyt liv i Laos, for stål kan jo også bruges fornuftigt.
Ny bog: Krig er ustyrlig!
- Krigen kommer altid ud af kontrol og gør sig selv til altings endemål i form af fortsatte krige.
Vestens brudte løfter
- Film om Gorbatjov fortæller om NATOs brudte løfte, der fyldte Østeuropa op med USA-baser.
Oslo-seminar: Naboer som venner, ikke fjender
- Vi mødtes om gode forslag til et fælles sikkerhedssystem, en ikke-voldelig, mellemfolkelig fredskultur.
Orientering fra Fredsministerium
- Det udadvendte arbejde omlægges til internettet efter virussens mange aflysninger.
... samt meget andet godt og fredeligt.

2019

AMK Nyhedsbrev - December 2019
Klimaløsning er vigtigere end krig!
- Danmark bruger milliarder på sikkerhedspolitik, men de reelle udfordringer kan ikke løses militært.
Klimaforværring og militariseringens onde spiral
- Fremtidige klimastrejker må have begge dele med for at redde kommende generationers livsgrundlag.
Krigsforbrydelser mod natur?
- Verden bør vedtage en ny Genève-konvention, der kriminaliserer følgeskader på naturen som krigsforbrydelse.
Satire kan gøre gru til glæde
- Kunstner og aktivist fra Aserbajdsjan omdigter kendte krigsbilleder til positive fortællinger.
Mens lokummet brænder rundt omkring os
- Tænk sig den dag, hvor der ikke er kunder i kulindustriens, olieindustriens og våbenindustriens butikker.
Trumps kaos overdøver krigenes virkelighed
- Trump kaster flere bomber og dræber flere med droner end sin forgænger, der ellers ikke holdt sig tilbage.
Fredsministerium beklager dansk militær til Mali
- De danske bidrag indgår i et uheldigt samspil, som næppe gavner freden i området.
FredsVagten i 18 år, desværre!
- AMK udbragte et trefoldigt ØV over at der fortsat er behov for fredsvagternes ihærdige indsats.
Tak for FredsVagtens indsats, sagde krigsministeren...
- Trine Bramsen lykønskede, men giver ikke meget håb til ønsket om en fredeligere verden.
Stellan Vinthagens "Motståndets Sociologi"
- Betydningsfuld bog om teori, praksis og sprudlende fantasi bag ikkevoldsaktioner.
Tribunalforeningen er opløst
- Men der mangler stadig en juridisk og folkeretslig undersøgelse af krigene.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - September 2019
Samarbejdsopgaver til et nyvalgt Folketing
- Omverdenens problemer var atter helt fraværende i debatten op til folketingsvalget, men nu skal de løses!
Krig ødelægger klimaet
- Hærværk skal ikke vurderes på hvor stor hammeren er, men på at militæret er eksperter i destruktion.
Kunst mod bomber
- Verdens største våbenmesse blev igen mødt med kreative aktionsformer og flotte kunstværker.
Verdens gang, de sidste 50 år og de næste 50
- Der skal knokles, men en mere menneskelig og mindre voldelig verden er stadig mulig.
Trumps afbud handler om dominans
- Problemet er ikke at Trump er grov og uhøflig, men at USA vil have dominans og at Danmark lydigt følger trop.
Ny regering, nye krige
- Det er på tide, at Danmark rækker hånden frem til USA - og forlanger en god snak om vor fælles fremtid.
Ringe enighed om EUs forsvarspolitik
- EU-landenes borgere vil helst ikke med i en stormagtskrig, men alt andet er der uenighed om.
Tale til 75-års jubilæum med MS
- Under 2. Verdenskrig mødtes danske aktivister for at forberede fremtidens fred. Det er fortsat nødvendigt.
Radio for flygtninge og positiv fred
- Radiomanden Arne Hansens kommer vidt omkring med nysgerrig mikrofon.
Vejen til et nyt principprogram
- AMKs principprogram har mere end 25 år på bagen, og i den tid er Danmark blevet langt mere krigerisk.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - April 2019
Partiernes politik om krig og fred
- Fredelig vurdering baseret på de opstillede partiers stemmer, citater fra handlingsprogrammer og udspil.
Krav om krigskommission i fælles valgvideo
- Tribunalforeningen står bag en valgvideo for de fire partier Alternativet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF.
Klimapolitik er global sikkerhedspolitik
- Verden er overoprustet, mens FN's verdensmål er underfinansierede - de tal må vendes helt om.
Ny nordisk fred
- Forskere fra CRIC fremlagde rapport om et forstærket nordisk fredsamarbejde: "New Nordic Peace".
Stil fredskrav til NATO!
- UD AF NATO, har råbet lydt i 70 år - men folket råber ikke med i kor, så parolen må gentænkes.
Hårdere argumenter efter krigsudredning
- Historikerundersøgelsen sætter nye rammer og muligheder for diskussion om fremtidig krigsdeltagelse.
I 1986 blev atomvåben næsten afskaffet
- Under en forhandling med Mikhail Gorbatjov, fik Ronald Reagan et tilbud om at få fjernet samtlige atomvåben.
Sæt ikke min pension i atomvåben!
- Mange medlemmer af pensionskasser protesterer imod investering i firmaer, der producerer atomvåben.
MS og de aktivistiske pacifister
- Mellemfolkeligt Samvirkes historiske arv er politisk, fredspolitisk om man vil. Frøet blev sået af fredsbevægelsen.
Radio for flygtninge og positiv fred
- Radiomanden Arne Hansens kommer vidt omkring med nysgerrig mikrofon.
Rigeligt at gøre i Aldrig Mere Krig
- I rigtig mange fredsprojektet er der lagt gode AMK-kræfter i at få dem til at ske.
AMKs Årsmøde den 25-26. maj i København
- Aldrig Mere Krig holder årsmøde sammen med Mellemfolkeligt Samvirkes 75-års jubilæum.
... samt meget andet godt og fredeligt.


2018

AMK Nyhedsbrev - December 2018
Østersøen - russerskræk eller gang i våbensalget?
- Fredens Hav er blevet spændingsfelt mellem NATO og Rusland, hvor parterne tester hvor langt de kan gå.
Atomvåben - hvem er den største forbryder?
- USA og Rusland skælder igen ud på hinanden over hvem der først overtrådte hvilke aftaler i en gensidig smædekampagne.
Quiz om krig og fred
- Fredsministeriums quiz stiller seks spørgsmål med nogle overraskende svar. Du vinder kun at blive klogere :).
Rødovres skolebørn får fredsundervisning
- Kik med i en opfindsom ny undervisningspakke med balanceret formidling om Den Kolde Krig, hvor fredsbevægelsen også huskes.
I Norge kan de vurdere krigsdeltagelse
- Det tog kun nordmændene få måneder at levere en officiel og sønderlemmende juridisk vurdering af angrebet på Libyen.
Nej til EUs militarisering
- En fortsat større del af EU-budgettet går til forsvarsprojekter og militære projekter, men er dette lovligt?
NU kommer krigen mod Iran - ikke!
- USA har truet med krig i alle de år, hvor Iran ikke underkastede sig, men en reel krig er nok ikke på vej.
Krigsskib uden ID nedlagt af olietanker
- Militærets bevidste omgåelse af alle sikkerhedsregler kan få enorme konsekvenser for miljøet.
Hvorfor er der dog så megen krig?
- Alle folk som bor på denne Jord, må respekt for livet vise, virke for at overalt der gror, så enhver får nok at spise.
Tribunalets høring er aflyst - arbejdet fortsætter
- Det lykkedes ikke at samle nok vidner med fornøden indsigt, og ikke medvirken fra nok eksperter med tilstrækkelig faglig kompetence.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - September 2018
Fred - en uafprøvet mulighed
- Lad os tage Donald Trump på ordet og nedlægge NATO, der blev overflødig, da Den Kolde Krig sluttede.
Verdens militærbyrde steg ikke sidste år
- Denne relative stabilitet har varet de sidste otte år, efter stigningen til det nuværende rigeligt høje niveau.
Udtalelse fra nordiske fredsorganisationer
- Krig fører til flygtninge, til lidelse og til nye konflikter. Ressourcerne skal bruges til menneskers velfærd, ikke til krig.
Mærkedage er historiens vingesus
- Nogle mærkedag kan fremkalde et indre kompas, der også virker, når store mænd slår på tromme og kalder til krig.
Ygdrasil (1918)
- Digteren Sophus Michaëlis skrev et optimistisk digt til minde om Våbenstilstandsdagen 11.11.1918.
Holger Danske med fredsdue
- Holger vågner nu op i en lille landsby på Midtfyn - for det er fra de små trygge lokalsamfund, at freden skal sprede sig.
Kvinde- og fredsbevægelsens pionerer
- Fredrik og Matilde Bajer var et af den tids power-par, to figurer der understøttede og berigede hinanden og verden.
Våben og krigsskibe er tyveri fra de sultende
- USAs præsident Eisenhower var indædt koldkriger - men advarede også mod Det Militært-Industrielle Kompleks.
Nyt om AMKs arbejde
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - Marts 2018
Afghanske kvinder i protest mod vold og krig
- Fredslejren er noget helt nyt for landet, men har ingen omtale fået i Danmark, selvom den ligger i Helmand.
24 års forkert politik over for Rusland
- De tillidsskabende foranstaltninger fra Den Kolde Krig skal bringes frem i lyset og gives fornyet liv. Det haster!
NATO spreder Fake News
- Et omstridt løfte om at NATO ikke ville rykke mod Øst efter Murens fald er overraskende nemt at dokumentere.
Endnu flere soldater skal nu kontrollere civile
- En ny infanteribataljon på 500 mand skal med kort varsel kunne indsættes til at hjælpe politiet.
Huller i traktat mod militarisering af rummet
- Rum-traktaterne opfordrer til fredelige formål, men rummer desværre intet generelt forbud mod militær aktivitet.
Nutidens tyske krige udkæmpes fra Slesvig
- Tæt ved den tyske grænse ligger basen, hvor Tysklands elektroniske krigsførelse udpeger mål for USAs bomber.
Sultestrejke førte til dansk militærnægterlov
- En ung mands kamp mod at trække i uniform udløste loven om civil værnepligt - som han så også bekæmpede.
Ikkevoldens grand old man er død
- Gene Sharp er død, men hans teorier om ikkevoldelig modstand bruges fortsat hele kloden rundt.
... samt meget andet godt og fredeligt.


2017

AMK Nyhedsbrev - December 2017
Tema mod våbenhandel:
Statslige milliardfejl i mørkelagt våbenkontrol
- Dansk våbeneksport så ud til at være mangedoblet, fordi Justitsministeriet kronisk sjusker med kontrollen.
Skjulte våbensalg med ambassader som sælgere
- Danmarks rapporter om våbeneksport blev afskaffet trods EUs regler, og lige før et salgsfremstød for danske våben.
Hemmelig kontrakt om danske våben til Pakistan
- Et land i nærmest permanent krigstilstand bestilte for en lille halv milliard kroner. Justitsministeriet skjuler sælgerens navn.
Konfliktlande køber danske våben
- Dansk våbenproduktion ender med statskontrol i lande som Algeriet, Chile, Egypten, Rusland, Saudi-Arabien og Tyrkiet.
Våbenfabrikanter solgte stort på Folkemødet
- En gigantisk militærfarvet radar var Folkemødets første hilsen til gæsterne - en roterende reklame for missilforsvar.
Samt andre spændende og aktuelle artikler:
Nobelpris til kampagne for forbud mod A-våben
- Campaign to Abolish Nuclear Weapons får fredspris for kamp mod A-våben. Danmark står udenfor ny FN-traktat mod dem.
Skab dansk kompetence til fredsførelse
- Fredsministerium advarer mod øget oprustning og opfordrer Forsvarsudvalget til tillidsskabende foranstaltninger.
Folkekirken mangler et nedrustningsudvalg
- Kan folkekirken beskæftige sig med de udtryk for kristendom, som Plowshares Movement repræsenterer?
Nægterne fik dog noget til at gro
- Da nægterlejren i Oksbøl blev nedlagt, var der plantet træer, hvor flygtningebarakker før vidnede om krigen.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - April 2017
7.912 luftangreb mod Syrien - plus et mere
- Statsmænd burde kunne holde hovedet koldt, og reagere ud fra fakta og langsigtet strategi.
Ny nordisk koalition for fred og nedrustning
- Partier fra hele Norden i nyt initiativ for dialog og afspænding mod krigstrusler.
Mer militær vil koste os 1000 kroner hver måned
- Vi skal trues til mere militær. Imens tvinger dårlig økonomi Rusland til at bremse sin oprustning.
Slavernes ikkevoldelige kamp i Dansk Vestindien
- En fortælling fra slavernes frihedskamp i Dansk-Vestindien, hvor de skjult tømte krudttønderne i havet.
Dansk-vestindisk ø brugt til test af kemiske våben
- Fra 1944 blev øen brugt af USAs forsvarsministeriums Chemical Warfare Division til test af Agent Orange mm.
Atomskjoldets usårlighed giver utryghed udenfor
- Danmark har tilsluttet sig et missilforsvar, der er usikkerhedsskabende og oprustningsfremmende.
Dere lærere har ødelagt alt for meg
- Norske læreres nægtede under besættelsen at oplære skolebørn i nazisme - og til Quislings vrede vandt de.
200 nægtere afløste 35.000 tyske flygtninge
- Oksbøllejren blev fra 1949 omdannet til en nægterlejr, der skulle stå for oprydningen efter tyskerne.
Alle lande i forening - skal forsvare denne Jord
- Globalt samarbejde, bæredygtig vækst og social balance i ste-det for kortsigtet begunstigelse af egne vælgere.
... samt meget andet godt og fredeligt.


2016

Udgavernes numre er skiftet til månedsnavne og -numre.

AMK Nyhedsbrev - September 2016
Suverænitet med kampfly er et NATO-påfund
- Kampfly gør intet for Danmarks suverænitet. Folkeretsligt er der nemlig ingen krav om krigsskibe og fly.
Danmark fejlbomber i Syrien - hvad skal vi tro?
- Tør Danmark stå imod med egne oplysninger, hvis de ikke stemmer med dem, man får fra USA?
Danmark hjælper Syrien bedre uden militær
- Danske bombefly og soldater til den syriske borgerkrig vil få stik modsat effekt af det ønskede.
Britisk rapport kan hjælpe til mere åbenhed
- Storbritannien undergravede FN med Irakkrigen. Det gælder ikke for Danmark, fastholder Venstre.
Militæret sluger for 10.000.000.000.000 kr
- USA står for en tredjedel af Verdens militærbudget - men staterne bruger flest penge på alt andet.
Er Danmarks krige retfærdige?
- Ny bog giver et godt indblik i virkeligheden bag et absurd begreb som "krigens regler".
Om Danmark er i krig og dets konsekvenser
- Humanitær folkeret og national ret mangler klarere linjer ved dansk deltagelse i væbnede konflikter.
Tror du på sange om fred?
- Sig' det forbi: Aldrig Mere Krig! Kan jeg høre hele Jorden, hele Jorden sig' - lyder AMKs nye sang.
For at præge fremtiden skal vi kende fortiden
- Se en samling skrifter om AMKs arbejde fra omkring Besættelsen, hvor begrebet ikkevold kom til.
AMK markerer modvilligt sine 90 år
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - 1945
Introduktion til teksterne
1986 - Peter Kragh Hansen
Fra Militærets Arbejdsmark
1934 - Otto Mathiasen
Skal Bombe- og Gasfabrikanter beskytte os mod Luftkrigen?
1936 - Bernhard Jensen
Ikke-Vold som Kampmiddel mod Krig og Undertrykkelse
1937 - Niels Lindberg
Krigsånd - Fredsånd...
1939 - Hagbard Jonassen
Efter 9. April
1940 - Hagbard Jonassen
Danmark er frit!
1945 - Uffe Hansen
Krigens Flygtninge
1945 - Johannes Hansen
Arbejderne, Krigen og Nymilitarismen
1946 - Bernhard Jensen
Danmarks Værn
1946 - Thomas Christensen
Fredsvenners Hjælpearbejde
1947 - Svend Haugaard
... indscannede tekster i oprindelig opsætning.

AMK Nyhedsbrev - April 2016
Så skal Danmark i bombekrig for 6. gang
- Først Jugoslavien, så Afghanistan, der på Irak igen og igen, så Libyen - og nu Syrien.
Missilskjoldets fantomsikkerhed
- NATOs aggressive udenrigspolitik medfører en oprustningsspiral af svar og gensvar.
Fin ny grundbog for international konfliktløsning
- Konflikter er et livsvilkår, men fred må både være målet og vejen igennem dem.
FN og ansvaret for at beskytte civile
- En god FN-idé om pligt til forebygge, handle og genopbygge endte med planløse bomber.
En kulturbærende fred
- Det bliver et skønt langt sejt træk at opbygge den nødvendige fredsstruktur.
Tribunalforeningen om Danmarks krige
- Irakkommissionen blev nedlagt - nu vokser et folkeligt tribunal frem i dets sted.
Dødens købmænd i Industriens Hus
- Toppen af den internationale krigsindustri mødte modstand mod våbenproduktion.
Fra en tid med 'berufsverbot' mod militærkritik
- Karl Otto Meyer fik forbud mod at arbejde som lærer efter for fredelige ord.
Fredsministerium tar til Bornholm i en hel uge
- Både før og under Folkemødet mødes fredsaktivister til opvarmning af hjerner og hjerter.
Kom med til Aldrig Mere Krigs Årsmøde
- Og til fredsfestivalen "Peace Conference" hos Tvind i Ulfborg den 29-30. april.
... samt meget andet godt og fredeligt.


2015

AMK Nyhedsbrev - December 2015
Krig er ikke en løsning på terror!
- Bomber bringer død og ødelæggelse, præcist hvad der skal til for at hverve nye terrorister.
Manglende spørgsmål om Vestens medansvar
- Husk at invasionen i 2003 skabte den irakiske borgerkrig. som ISIL nu lever fedt af.
Forén freds- og klimabevægelser
- Klimademonstrationerne viste ikke sammenhængen imellem krig og klimaødelæggelse.
Danske soldater til Mali - færre end planlagt
- FN ønskede også humanitær støtte, men udenrigsministeren bad kun Folketinget om soldater.
Hvordan besejrer pacifister ISIL?
- Svaret er: Forsigtigt og langsomt, mener den ny gruppe Pacifism For The 21st Century.
Militære angreb som dansk flygtningepolitik
- Der er en helt ny måde at definere dansk udenrigspolitik på, mener militærforsker.
Danmark og Arktis - kold krig eller optøning?
- Forskernes analyser spænder vidt - fra krig og oprustning til fred og forsoning.
Slut på frit at kunne nægte våbenproduktion
- Muligheden satte ellers en fin grænse for hvad en fredelig lønmodtager skal finde sig i.
Pacifister arbejder på at forhindre næste krig!
- Der er mere end nogensinde brug for et aktivt ikkevoldsoprør mod dansk krigspolitik.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - September 2015
Myten om behovet for kampfly
- Andre nationer har valgt kampflyene fra. Så kan der blive råd til fredsførelse i stedet.
Tror Folketinget, at krig bedst betaler sig?
- Vi bør skabe jobs til flere i Afrika, så færre begiver sig ud på en
desperat flugt mod Europa.

Danmarks krige skaber flygtninge
- Lars Løkkes tid som minister i Fogh-regeringen med Irakkrigen giver et stort medansvar.
Våbenindustriens indblanding i EUs grænser
- Privatisering af grænsekontrollen har medført overgreb, og presser EU til militante løsninger.
Nye løgne om masseødelæggelsesvåben
- Danske statsministre taler fortsat mod bedre vidende om krigsbeslutningen mod Irak i 2003.
Hvem stemmer for krige?
- Den borgerlige valgsejr er godt for freden, for Socialdemokratiet er fredeligst i opposition.
Stort set ingen religiøse terrorangreb i EU
- De færreste terrorangreb i EU er islamistiske. Oftest står der kristne separatister bag.
Manden, der reddede verden
- Ny dansk film om atomraketter, en skæbnenat for kloden i 1983 og en modig russisk officer.
Rifbjerg - pacifist gennem et langt liv
- Ingen kunne overbevise Klaus Rifbjerg om, at demokrati skabes for enden af et geværløb.
Historien om atombomben er censureret.
- USA fik skjult lidelserne, og skabte skrønen om at atomangrebet på Japan var nødvendigt.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - Folkemødet - 2015
Hvem stemmer for krige?
- Grafisk oversigt over de sidste 25 års krigsbeslutninger.
Tror folketinget, at krig giver mere for pengene end fred?
- Militæret får mere, og udviklingsbistanden mindre, skriver Knud Vilby.
Partiernes holdninger til nye kampfly
- Eneste udenfor aftalen er Enhedslisten. Alternativet er fortsat uafklaret.
AMK vil ikke stoppe andre folks adgang til folkemødet
- AMK ser det som en falliterklæring at bruge jura mod politiske problemer.
Rifbjerg var ihærdig pacifist gennem et langt liv
- Klaus Rifbjerg beskrev i 2007 sin fredsdrøm med egne meget velvalgte ord.
Efterlysning: en ambitiøs sikkerhedspolitik!
- Optimistisk tekst skrevet til Fredsministeriums møde på Christiansborg i 2013.
Sælg ikke din arbejdskraft til kampfly-fabrikanterne!
- Det er lovligt at nægte anvist arbejde, hvis dette er i våbenindustrien.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - Marts 2015
Politikerne savner ekspertise om missilskjoldet
- Det afskrækker ingen, men gør i stedet atomkrig mulig, skriver fredsforsker Jan Øberg.
Tysklands elektroniske krigsførelse
- Forbundsværnet aflytter hele verden, og deltager i angrebskrig, fortæller Ralf Cüppers.
En halv milliard til Danmarks internet-krigere
- Herhjemme opruster militæret også for at kunne angribe andre landes infrastruktur.
Nej tak til nye kampfly
- Brug pengene på en fredsaktivistisk sikkerhedspolitik, mener Hasse Schneidermann.
Tid Til Fred! Kom til aktionsdag 2. Påskedag
- En bredt anlagt manifestation med fredelige aktioner og manifestationer i København.
Løsgående militærfly er ikke kun russiske
- Omkring Danmark giver danske F-16 jagerfly langt flere problemer for civil flytrafik.
Jyllands-Postens ledere om terrorangreb
- Efter terrorangrebet anmodede JP om ikke at tolke ugerningen politisk. Men..
Vejen til fred går gennem flere konflikter, ikke færre
- Frands Frydendal skriver om konfliktløsning internt i fredsbevægelserne.
Desuden en introduktion til Arne Hansens radiostation på internettet
Program for Aldrig Mere Krigs Årsmøde på Tvind, og Peace Conference.
... samt meget andet godt og fredeligt.


2014

AMK Nyhedsbrev - December 2014
Atter krig i Europa? Ikke i vores navn!
- Appel fra Gerhard Schröder, Hans-Jochen Vogel og 63 andre tyske pinger.
Gensyn med Danmarks Mest Ustraffede Mand!
- I 1976 udsendte AMK efterlysningsplakater mod våbenfabrikant Jørgen Høyer.
Stem nej til ny krig i Afghanistan.
- Den 18. december kan Folketinget atter sende Danmark på krigsmission.
Hvem stemmer for fred - og hvem stemmer for krig?
- DF ser fredeligere ud end Socialdemokraterne, viser partiernes stemmetal over 25 år.
Danmark opfordrer til en verden uden atomvåben på FN-konference.
- Samtidig er Danmarks favorit krigsfly den eneste model skabt netop til atombomber.
Boganmeldelse: Kampen for fred under krig.
- For Europas pacifister blev 1. Verdenskrig en test af viljen til krigsmodstand.
90 procent af de unge fravælger militæret.
- Medierne råber om stor forsvarsvilje, men tallene viser noget helt andet.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK - Fredsdagen - 2014
Særudgave med opsamling af artikler fra nyhedsbrevene
- så der er ikke meget nyt her.

AMK Nyhedsbrev - September 2014
I stedet for dansk militær transporthjælp?
- fredsforsker Jan Øberg fortæller om konkrete alternativer.
Irak har ikke brug for flere Koalitioner Af Villige
- sporene fra 13 års vestlig "krig mod terror" skræmmer, mener RIKO
War Resisters' International kræver mægling i Ukraine-konflikten
- WRI opfordrer til diplomatiske løsninger og aktiv krigsmodstand.
Undtagelsestilstand i Danmark
- danske domstole dømmer nu efter love, der kun gælder under krig.
Kaj Munks kalden til kamp
- en brevveksling om våbenmagt mellem Munk og en kristen kontorchef.
Stor udstilling om tidlig krigsmodstand - uden pacifisme
- annonceret som "Pacifisme i kanonernes skygge", men uden pacifister.
Voldsom Kærlighed
- vold handler ikke kun om at slå, fortæller ny kampagne.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK - Folkemødet - 2014
Særudgave med opsamling af artikler fra nyhedsbrevene
- så der er ikke meget nyt her.

AMK Nyhedsbrev - Marts 2014
De fæle russere spiller med musklerne
- af Jan Øberg
Det militariserede EU
- af Rina Ronja Kari
Heksejagt på fredsaktivister
- af Tom Vilmer Paamand
Voldens uvæsen
- af Jørgen Dragsdahl
Ambitiøs arbejdsplan for Fredsministerium
- af Hasse Schneidermann
... samt meget andet godt og fredeligt.


2013

AMK Nyhedsbrev - December 2013
En ambitiøs sikkerhedspolitik
Ny minister - fredeligt fokus på arktis?
Ingen militær indblanding i Mali
Konfliktløsning eller krigsaktivisme
PAXmusik: Mine sange om fred
I anledning af julen også:
Julemandens kane får militær eskorte
Julefred i ingenmandsland
Svensk julekalender mod krig
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Flagdagsavis 2013

AMK Nyhedsbrev - August 2013
Ny lov kan bremse danske våbenfabrikker
Revolutionerende Egypten, af WRls Africa Working Group
Samt oplæg fra FredsHøjskolen på Bornholm om
- Krig og klima, trusler og løsninger
- Fra en aktivistisk til en fredspolitisk udenrigspolitik
Plus boganmeldelser og meget mere.

AMK Nyhedsbrev - Marts 2013


2012

AMK Nyhedsbrev - November 2012

AMK Flagdagsavis 2012

AMK Nyhedsbrev - August 2012

AMK Nyhedsbrev - Marts 2012


2011

AMK Nyhedsbrev - Oktober 2011

AMK Flagdagsavis 2011

AMK Nyhedsbrev - Juni 2011

AMK Nyhedsbrev - Februar 2011


2010

AMK Nyhedsbrev - Oktober 2010

AMK Nyhedsbrev - Maj 2010

AMK Nyhedsbrev - Februar 2010


2009

AMK Nyhedsbrev - Oktober 2009

AMK Nyhedsbrev - Juni 2009

AMK Nyhedsbrev - Marts 2009


2008

AMK Nyhedsbrev - November 2008

AMK Nyhedsbrev - August 2008

AMK Nyhedsbrev - Februar 2008


2007

AMK Nyhedsbrev - December 2007


Tidligere udgaver

Arkiv med AMKs blad IKKEVOLDGoogle Mail stjæler måske dit Nyhedsbrev!
En del af AMKs medlemmer har bedt om modtage Nyhedsbrevet i elektronisk form. Udsendelsen via email har fungeret fint i årevis, men på det sidste har Google Mail givet problemer.
Google har for nogle markeret Nyhedsbrevet som uønsket, og gemt det væk i modtagerens såkaldte Spam-mappe. Andre har Google simpelthen blokeret og ikke leveret Nyhedsbrev til, uden at give besked til hverken afsender eller modtager!
Dette beklager vi, men det er jo svært at opdage, indtil nogen spørger hvor Nyhedsbrevet bliver af. Vi prøver forskelligt for at omgå Googles idiotiske censur, og som altid kan manglende numre findes på AMKs hjemmeside:Kontakt: nyhedsbrev@AldrigMereKrig.dk

ISSN 2596-8904: Aldrig Mere Krig nyhedsbrev trykt.
ISSN 2596-8890: Aldrig Mere Krig nyhedsbrev online.
AldrigMereKrig.dk ©2019
AMK Nyhedsbrev