Aldrig Mere Krigs Nyhedsbreve i PDF-form


2017

Udgavernes numre er nu er skiftet til månedsnavne og -numre.

AMK Nyhedsbrev - April 2016
7.912 luftangreb mod Syrien – plus et mere
- Statsmænd burde kunne holde hovedet koldt, og reagere ud fra fakta og langsigtet strategi.
Ny nordisk koalition for fred og nedrustning
- Partier fra hele Norden i nyt initiativ for dialog og afspænding mod krigstrusler.
Mer militær vil koste os 1000 kroner hver måned
- Vi skal trues til mere militær. Imens tvinger dårlig økonomi Rusland til at bremse sin oprustning.
Slavernes ikkevoldelige kamp i Dansk Vestindien
- En fortælling fra slavernes frihedskamp i Dansk-Vestindien, hvor de skjult tømte krudttønderne i havet.
Dansk-vestindisk ø brugt til test af kemiske våben
- Fra 1944 blev øen brugt af USAs forsvarsministeriums Chemical Warfare Division til test af Agent Orange mm.
Atomskjoldets usårlighed giver utryghed udenfor
- Danmark har tilsluttet sig et missilforsvar, der er usikkerhedsskabende og oprustningsfremmende.
Dere lærere har ødelagt alt for meg
- Norske læreres nægtede under besættelsen at oplære skolebørn i nazisme - og til Quislings vrede vandt de.
200 nægtere afløste 35.000 tyske flygtninge
- Oksbøllejren blev fra 1949 omdannet til en nægterlejr, der skulle stå for oprydningen efter tyskerne.
Alle lande i forening - skal forsvare denne Jord
- Globalt samarbejde, bæredygtig vækst og social balance i ste-det for kortsigtet begunstigelse af egne vælgere.
... samt meget andet godt og fredeligt.


2016

Udgavernes numre er nu er skiftet til månedsnavne og -numre.


AMK Nyhedsbrev - September 2016
Suverænitet med kampfly er et NATO-påfund
- Kampfly gør intet for Danmarks suverænitet. Folkeretsligt er der nemlig ingen krav om krigsskibe og fly.
Danmark fejlbomber i Syrien - hvad skal vi tro?
- Tør Danmark stå imod med egne oplysninger, hvis de ikke stemmer med dem, man får fra USA?
Danmark hjælper Syrien bedre uden militær
- Danske bombefly og soldater til den syriske borgerkrig vil få stik modsat effekt af det ønskede.
Britisk rapport kan hjælpe til mere åbenhed
- Storbritannien undergravede FN med Irakkrigen. Det gælder ikke for Danmark, fastholder Venstre.
Militæret sluger for 10.000.000.000.000 kr
- USA står for en tredjedel af Verdens militærbudget - men staterne bruger flest penge på alt andet.
Er Danmarks krige retfærdige?
- Ny bog giver et godt indblik i virkeligheden bag et absurd begreb som "krigens regler".
Om Danmark er i krig og dets konsekvenser
- Humanitær folkeret og national ret mangler klarere linjer ved dansk deltagelse i væbnede konflikter.
Tror du på sange om fred?
- Sig' det forbi: Aldrig Mere Krig! Kan jeg høre hele Jorden, hele Jorden sig' - lyder AMKs nye sang.
For at præge fremtiden skal vi kende fortiden
- Se en samling skrifter om AMKs arbejde fra omkring Besættelsen, hvor begrebet ikkevold kom til.
AMK markerer modvilligt sine 90 år
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - 1945
Introduktion til teksterne
1986 - Peter Kragh Hansen
Fra Militærets Arbejdsmark
1934 - Otto Mathiasen
Skal Bombe- og Gasfabrikanter beskytte os mod Luftkrigen?
1936 - Bernhard Jensen
Ikke-Vold som Kampmiddel mod Krig og Undertrykkelse
1937 - Niels Lindberg
Krigsånd - Fredsånd...
1939 - Hagbard Jonassen
Efter 9. April
1940 - Hagbard Jonassen
Danmark er frit!
1945 - Uffe Hansen
Krigens Flygtninge
1945 – Johannes Hansen
Arbejderne, Krigen og Nymilitarismen
1946 – Bernhard Jensen
Danmarks Værn
1946 - Thomas Christensen
Fredsvenners Hjælpearbejde
1947 - Svend Haugaard
... indscannede tekster i oprindelig opsætning.

AMK Nyhedsbrev - April 2016
Så skal Danmark i bombekrig for 6. gang
- Først Jugoslavien, så Afghanistan, der på Irak igen og igen, så Libyen - og nu Syrien.
Missilskjoldets fantomsikkerhed
- NATOs aggressive udenrigspolitik medfører en oprustningsspiral af svar og gensvar.
Fin ny grundbog for international konfliktløsning
- Konflikter er et livsvilkår, men fred må både være målet og vejen igennem dem.
FN og ansvaret for at beskytte civile
- En god FN-idé om pligt til forebygge, handle og genopbygge endte med planløse bomber.
En kulturbærende fred
- Det bliver et skønt langt sejt træk at opbygge den nødvendige fredsstruktur.
Tribunalforeningen om Danmarks krige
- Irakkommissionen blev nedlagt - nu vokser et folkeligt tribunal frem i dets sted.
Dødens købmænd i Industriens Hus
- Toppen af den internationale krigsindustri mødte modstand mod våbenproduktion.
Fra en tid med 'berufsverbot' mod militærkritik
- Karl Otto Meyer fik forbud mod at arbejde som lærer efter for fredelige ord.
Fredsministerium tar til Bornholm i en hel uge
- Både før og under Folkemødet mødes fredsaktivister til opvarmning af hjerner og hjerter.
Kom med til Aldrig Mere Krigs Årsmøde
- Og til fredsfestivalen "Peace Conference" hos Tvind i Ulfborg den 29-30. april.
... samt meget andet godt og fredeligt.


2015

AMK Nyhedsbrev - December 2015
Krig er ikke en løsning på terror!
- Bomber bringer død og ødelæggelse, præcist hvad der skal til for at hverve nye terrorister.
Manglende spørgsmål om Vestens medansvar
- Husk at invasionen i 2003 skabte den irakiske borgerkrig. som ISIL nu lever fedt af.
Forén freds- og klimabevægelser
- Klimademonstrationerne viste ikke sammenhængen imellem krig og klimaødelæggelse.
Danske soldater til Mali - færre end planlagt
- FN ønskede også humanitær støtte, men udenrigsministeren bad kun Folketinget om soldater.
Hvordan besejrer pacifister ISIL?
- Svaret er: Forsigtigt og langsomt, mener den ny gruppe Pacifism For The 21st Century.
Militære angreb som dansk flygtningepolitik
- Der er en helt ny måde at definere dansk udenrigspolitik på, mener militærforsker.
Danmark og Arktis - kold krig eller optøning?
- Forskernes analyser spænder vidt – fra krig og oprustning til fred og forsoning.
Slut på frit at kunne nægte våbenproduktion
- Muligheden satte ellers en fin grænse for hvad en fredelig lønmodtager skal finde sig i.
Pacifister arbejder på at forhindre næste krig!
- Der er mere end nogensinde brug for et aktivt ikkevoldsoprør mod dansk krigspolitik.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - September 2015
Myten om behovet for kampfly
- Andre nationer har valgt kampflyene fra. Så kan der blive råd til fredsførelse i stedet.
Tror Folketinget, at krig bedst betaler sig?
- Vi bør skabe jobs til flere i Afrika, så færre begiver sig ud på en
desperat flugt mod Europa.

Danmarks krige skaber flygtninge
- Lars Løkkes tid som minister i Fogh-regeringen med Irakkrigen giver et stort medansvar.
Våbenindustriens indblanding i EUs grænser
- Privatisering af grænsekontrollen har medført overgreb, og presser EU til militante løsninger.
Nye løgne om masseødelæggelsesvåben
- Danske statsministre taler fortsat mod bedre vidende om krigsbeslutningen mod Irak i 2003.
Hvem stemmer for krige?
- Den borgerlige valgsejr er godt for freden, for Socialdemokratiet er fredeligst i opposition.
Stort set ingen religiøse terrorangreb i EU
- De færreste terrorangreb i EU er islamistiske. Oftest står der kristne separatister bag.
Manden, der reddede verden
- Ny dansk film om atomraketter, en skæbnenat for kloden i 1983 og en modig russisk officer.
Rifbjerg – pacifist gennem et langt liv
- Ingen kunne overbevise Klaus Rifbjerg om, at demokrati skabes for enden af et geværløb.
Historien om atombomben er censureret.
- USA fik skjult lidelserne, og skabte skrønen om at atomangrebet på Japan var nødvendigt.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - Folkemødet - 2015
Hvem stemmer for krige?
- Grafisk oversigt over de sidste 25 års krigsbeslutninger.
Tror folketinget, at krig giver mere for pengene end fred?
- Militæret får mere, og udviklingsbistanden mindre, skriver Knud Vilby.
Partiernes holdninger til nye kampfly
- Eneste udenfor aftalen er Enhedslisten. Alternativet er fortsat uafklaret.
AMK vil ikke stoppe andre folks adgang til folkemødet
- AMK ser det som en falliterklæring at bruge jura mod politiske problemer.
Rifbjerg var ihærdig pacifist gennem et langt liv
- Klaus Rifbjerg beskrev i 2007 sin fredsdrøm med egne meget velvalgte ord.
Efterlysning: en ambitiøs sikkerhedspolitik!
- Optimistisk tekst skrevet til Fredsministeriums møde på Christiansborg i 2013.
Sælg ikke din arbejdskraft til kampfly-fabrikanterne!
- Det er lovligt at nægte anvist arbejde, hvis dette er i våbenindustrien.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Nyhedsbrev - Marts 2015
Politikerne savner ekspertise om missilskjoldet
- Det afskrækker ingen, men gør i stedet atomkrig mulig, skriver fredsforsker Jan Øberg.
Tysklands elektroniske krigsførelse
- Forbundsværnet aflytter hele verden, og deltager i angrebskrig, fortæller Ralf Cüppers.
En halv milliard til Danmarks internet-krigere
- Herhjemme opruster militæret også for at kunne angribe andre landes infrastruktur.
Nej tak til nye kampfly
- Brug pengene på en fredsaktivistisk sikkerhedspolitik, mener Hasse Schneidermann.
Tid Til Fred! Kom til aktionsdag 2. Påskedag
- En bredt anlagt manifestation med fredelige aktioner og manifestationer i København.
Løsgående militærfly er ikke kun russiske
- Omkring Danmark giver danske F-16 jagerfly langt flere problemer for civil flytrafik.
Jyllands-Postens ledere om terrorangreb
- Efter terrorangrebet anmodede JP om ikke at tolke ugerningen politisk. Men..
Vejen til fred går gennem flere konflikter, ikke færre
- Frands Frydendal skriver om konfliktløsning internt i fredsbevægelserne.
Desuden en introduktion til Arne Hansens radiostation på internettet
Program for Aldrig Mere Krigs Årsmøde på Tvind, og Peace Conference.
... samt meget andet godt og fredeligt.


2014

AMK Nyhedsbrev - December 2014
Atter krig i Europa? Ikke i vores navn!
- Appel fra Gerhard Schröder, Hans-Jochen Vogel og 63 andre tyske pinger.
Gensyn med Danmarks Mest Ustraffede Mand!
- I 1976 udsendte AMK efterlysningsplakater mod våbenfabrikant Jørgen Høyer.
Stem nej til ny krig i Afghanistan.
- Den 18. december kan Folketinget atter sende Danmark på krigsmission.
Hvem stemmer for fred - og hvem stemmer for krig?
- DF ser fredeligere ud end Socialdemokraterne, viser partiernes stemmetal over 25 år.
Danmark opfordrer til en verden uden atomvåben på FN-konference.
- Samtidig er Danmarks favorit krigsfly den eneste model skabt netop til atombomber.
Boganmeldelse: Kampen for fred under krig.
- For Europas pacifister blev 1. Verdenskrig en test af viljen til krigsmodstand.
90 procent af de unge fravælger militæret.
- Medierne råber om stor forsvarsvilje, men tallene viser noget helt andet.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK - Fredsdagen - 2014
Særudgave med opsamling af artikler fra nyhedsbrevene
- så der er ikke meget nyt her.

AMK Nyhedsbrev - September 2014
I stedet for dansk militær transporthjælp?
- fredsforsker Jan Øberg fortæller om konkrete alternativer.
Irak har ikke brug for flere Koalitioner Af Villige
- sporene fra 13 års vestlig "krig mod terror" skræmmer, mener RIKO
War Resisters' International kræver mægling i Ukraine-konflikten
- WRI opfordrer til diplomatiske løsninger og aktiv krigsmodstand.
Undtagelsestilstand i Danmark
- danske domstole dømmer nu efter love, der kun gælder under krig.
Kaj Munks kalden til kamp
- en brevveksling om våbenmagt mellem Munk og en kristen kontorchef.
Stor udstilling om tidlig krigsmodstand - uden pacifisme
- annonceret som "Pacifisme i kanonernes skygge", men uden pacifister.
Voldsom Kærlighed
- vold handler ikke kun om at slå, fortæller ny kampagne.
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK - Folkemødet - 2014
Særudgave med opsamling af artikler fra nyhedsbrevene
- så der er ikke meget nyt her.

AMK Nyhedsbrev - Marts 2014
De fæle russere spiller med musklerne
- af Jan Øberg
Det militariserede EU
- af Rina Ronja Kari
Heksejagt på fredsaktivister
- af Tom Vilmer Paamand
Voldens uvæsen
- af Jørgen Dragsdahl
Ambitiøs arbejdsplan for Fredsministerium
- af Hasse Schneidermann
... samt meget andet godt og fredeligt.


2013

AMK Nyhedsbrev - December 2013
En ambitiøs sikkerhedspolitik
Ny minister - fredeligt fokus på arktis?
Ingen militær indblanding i Mali
Konfliktløsning eller krigsaktivisme
PAXmusik: Mine sange om fred
I anledning af julen også:
Julemandens kane får militær eskorte
Julefred i ingenmandsland
Svensk julekalender mod krig
... samt meget andet godt og fredeligt.

AMK Flagdagsavis 2013

AMK Nyhedsbrev - August 2013
Ny lov kan bremse danske våbenfabrikker
Revolutionerende Egypten, af WRls Africa Working Group
Samt oplæg fra FredsHøjskolen på Bornholm om
- Krig og klima, trusler og løsninger
- Fra en aktivistisk til en fredspolitisk udenrigspolitik
Plus boganmeldelser og meget mere.

AMK Nyhedsbrev - Marts 2013


2012

AMK Nyhedsbrev - November 2012

AMK Flagdagsavis 2012

AMK Nyhedsbrev - August 2012

AMK Nyhedsbrev - Marts 2012


2011

AMK Nyhedsbrev - Oktober 2011

AMK Flagdagsavis 2011

AMK Nyhedsbrev - Juni 2011

AMK Nyhedsbrev - Februar 2011


2010

AMK Nyhedsbrev - Oktober 2010

AMK Nyhedsbrev - Maj 2010

AMK Nyhedsbrev - Februar 2010


2009

AMK Nyhedsbrev - Oktober 2009

AMK Nyhedsbrev - Juni 2009

AMK Nyhedsbrev - Marts 2009


2008

AMK Nyhedsbrev - November 2008

AMK Nyhedsbrev - August 2008

AMK Nyhedsbrev - Februar 2008


2007

AMK Nyhedsbrev - December 2007


Tidligere udgaver

Arkiv med AMKs blad IKKEVOLD


AldrigMereKrig.dk ©2016
AMK Nyhedsbrev