Aldrig Mere Krig Pacifisme er en livsholdning
<   Se alle Aktuelle Indlæg.
Share button


Opfordring til psykisk skadede soldater
Fredsbilleder... Stadig flere soldater, der har været i krig, må lade sig førtidspensionere p.g.a. psykiske skader, som de har pådraget sig ved fronterne. Ligesom alkoholikere kan overvinde deres alkoholisme ved at gå ind i kampen mod alkohol til konsumbrug, vil krigsskadede soldater kunne genvinde deres psykiske ligevægt og dermed deres arbejdskraft, hvis de går ind i arbejdet mod militær og militarisme. Aldrig Mere Krig og Militærnægterforeningen tager med glæde mod "omvendte" soldater. Kvindernes Fredsliga vil med samme glæde tage mod kvindelige soldater, der har indset, at de har været vildførte af militarisme.
Juni 2008: Henning Sørensen

Flere historier fra 2012...
Herunder er en enkelt - klik dig videre til resten...


>  Norge kan det med fred og forsoning
Billedet viser den norske regerings officielle hjemmeside om deres udenrigsministeriums indsats for fred. Siden beskriver en række af de fredsprocesser, hvor Norge har været engageret i flere årtier.
Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en central dimension i norsk udenrigspolitik. Norges indsats beskrives gennem følgende punkter: Partenes eierskap, Vilje til å snakke med alle, Aksept for å mislykkes, Nettverk og nært samarbeid, Norge er upartisk tilrettelegger samt Inkluderende fredsprosesser. Beskrivelserne er et flot udgangspunkt for hvad Danmark savner...
Blandt de norske initiativer er også Oslo Freedom Forum hvert år i maj, som Human Rights Foundation står bag, støttet af den norske stat. Dette forum er dog et underligt miskmask af alt fra gode menneskerettighedsforkæmpere, over afgåede og mere tvivlsomme politikere, til underligt nok også internettets alt for dyre direktører. Prisen for at kikke med svinger på samme vis fra 200 dollars og op til 25.000 dollars.
Mødedeltagerne er ofte i stærk opposition og truede i deres hjemlande, men ikke nødvendigvis selv de rene engle. Et par af de inviterede er tidligere præsidenter, som i deres regeringstid så stort på menneskerettighederne.
Tom Vilmer Paamand - maj 2019

... Aktuelle Indlæg
... Indlæg fra 2017
... Indlæg fra 2016
... Indlæg fra 2015
... Indlæg fra 2014
... Indlæg fra 2013
... Indlæg før 2013

AldrigMereKrig.dk ©2012