2013Dialogmøde om fredsaktivistisk udenrigspolitik

Danmarks internationale rolle og identitet i fremtiden
Erfaringer med Danmarks krige og militære aktioner.
Danmarks mulige fremtid som freds- og konfliktmægler.

Christiansborg
Lørdag den 21. september 2013
kl. 13.00 - 17.00

Med repræsentanter for de offentlige videns- og forskningsområder,
fra regering og støtteparti, Udenrigsudvalget og Forsvarsudvalget.

tilmeldingsfristen til mødet er pt overskredet, men alle er velkomne til at deltage i fredsbevægelsens andre markeringer af FN's Internationale Fredsdag:  

Fredsoptog foran Christiansborg
      Peacewalk gennem København
   Musik og fest i Nørrebrohallen

Giv freden en ny chance!

Arrangør: Fredsministerium.dk

Støt Aldrig Mere Krigs annonce om at flage på halv den 5. september
i sorg over krigens ofre, civile såvel som soldater


Kære alle fredselskende.


Så nærmer datoen den 5. september sig, den dag da folketingets militaristiske partier har bestemt at der skal flages for soldaterne. Igen i år vil Aldrig Mere Krig indrykke en annonce i de dagblade som vi kan skaffe penge til. Aldrig Mere Krig opfordrer hermed alle interesserede til at støtte indrykningen af følgende annoncetekst:

"Det folketingsflertal, der står bag vort lands ulykkelige deltagelse i flere krige, har vedtaget at den 5. september skal være flagdag til ære for danske soldater. Som modstandere af militære løsninger er vi dybt bekymrede over, at vort land deltager i angrebskrige og besættelser, og vi sørger over alle, civile såvel som soldater, som lider og dør i dem. Derfor opfordrer vi alle til at markere deres sorg ved at flage på halv stang den 5. september."

- Hør interview med Jens Thoft, forhenværende Fredsordfører for SF: Hvorfor flage på halv?

- Se Politikens billede fra 2013 af soldater, der deler bunkevis af flag ud!

Vi håber at alle I, der var med de andre år, vil være med igen, og at I alle vil hjælpe med at finde flere, som vil være med. Og vi håber også at I, der her for første gang læser om denne flag-aktion for fremme af en mere retfærdig og fredeligere afmilitariseret verden med ikkevoldelige konfliktløsninger, også vil give jeres skærv. Vi sætter således ingen pris for deltagelse; men jo flere penge vi får ind, jo flere dagblade kan vi avertere i - kontakt os inden den 1. september.
Sidste år var de fleste indbetalinger på 100 og 200 kr. og nogle gav større beløb. tilmeld jer hurtigt, for at få jeres navne med i annoncen - og videresend gerne til jeres venner og bekendte som også kan tænkes at ville støtte annoncen. NB. Ønsker en bidragyder at være anonym overfor offentligheden respekteres dette naturligvis.

Bidrag indsættes på AMKs bankkonto: Reg.nr. 5396 og Kontonr. 030 9139, send navn og gerne eventuel organisationstilknytning og titel mv. via mailadressen poul@FRED.dk til AMKs kasserer: Poul Pedersen, Fyrresvinget 35, 8600 Silkeborg.

Sidste års annonce kan ses her med en indsamlingsliste til at printe. Yderligere information kan fås ved henvendelse til info@AldrigMereKrig.dk.

Med fredelig hilsen
Arne Hansen, medlem af Aldrig Mere Krigs bestyrelse,
Arne@AldrigMereKrig.dk, mobil 30420818


Kom, kom til Folkemøde...

Kom til FredsHøjskole, hør en masse fredelige kunstnere og mød folk fra de danske fredsbevægelser på Bornholm i fire dage fra den 13-16. juni 2013. AMK sætter sammen med de øvrige i projektet Fredsministerium.dk freden på dagsordenen ved årets politiske Folkemøde. Vi præsenterede forslag til et Danmark, som i fremtiden ikke skal løse internationale konflikter med militær magt, men med fredelige midler og metoder, som blandt andet konfliktløsning, stjerne-diplomati og humanitær hjælp.

Folkemødet på Bornholm
er en få år gammel politikfestival, som er et godt sted for aktivister og organisationer at få inspiration og møde mulige allierede. Sidste års folkemøde på Bornholm samlede folk fra mange af Danmarks fredsgrupper i det telt som var organiseret af det nystartede initiativ Fredsministerium.dk,  og vakte på den måde håb om en ny samling af fredsbevægelserne. Siden sidste sommers folkemøde er Fredsministerium.dk vokset i styrke, og til dette års folkemøde bliver teltet større, og indsatsen for at samle fredsbevægelserne mere målrettet.

Hør radio fra fredsaktiviteterne på Folkemødet 2012 på FLR-Dialog:
Frants Villadsen, der er initiativtager til Fredsministerium.dk, taler på Peoples Corner om fredsgørelse som modstykke til militarisering. Hør også et stemningsbillede fra Fredsteltet med sang og musik ved Helge Larsen (plus rigelig snak i baggrunden) optaget under Folkemødet.
Aldrig Mere Krig holder Årsmøde den 13.-14. april 2013 i Kompedallejren

Vi indleder lørdag klokken 13 med at spise frokost sammen. Selve Årsmødet foregår søndag fra klokken 10 og forventes afsluttet senest klokken 16. Lørdagen er traditionelt afsat til uformel debat af aktuelle emner, der berører os som pacifister.

Lørdagens møde starter klokken 14:00 og er åbent for alle interesserede, også ikke-medlemmer af AMK. Årets oplægsholder er Hasse Schneidermann, der pt prøver at bygge et nyt fredsnetværk op fra grunden af på Djursland. Hasse var medinitiativtager til ungdomsprojektmiljøerne Frontløberne og Kaospiloterne i Århus og har siden arbejdet med idé- og projektudvikling. Senest har han været generalsekretær i et alkohol- og narkotikapolitisk netværk bestående af 90 NGOer fra samtlige nordiske og baltiske lande.

Emnet er Skabelsen af en Fredelig Fremtid.
Fredsbevægelsen er gået helt i stå, så andre uhindret har kunnet sætte en dagsorden, der minder om en plan fra Pentagons høge. Vi har brug for en helt ny grundfortælling, til at definere hvor vi står, og hvor vi gerne vil hen. Ikke så meget snak om alt det vi er imod - men drømme om hvordan vi konkret tager de næste skridt for at skubbe til hele verden, så den triller mod en fredeligere fremtid.
Opdatering: Hør Hasse Schneidermanns oplæg.

AMK serverer frokost, kaffe og aftensmad lørdag, morgenmad, frokost og kaffe søndag. Der er mulighed for overnatning på stedet, der fungerer som lejrskole - husk selv at tage sovepose eller lignende med. AMK giver op til 300 kroner i tilskud til din rejse mod fremvisning af billigste togbillet, for udgiften over de første 100 kroner.

Kompedallejren ligger på adressen Kompedalvej 13, Gråmose, 7442 Engesvang, Silkeborg.
Du kan blive afhentet på Engesvang station lørdag klokken 12:15 for de sidste ti km til lejren, hvilket passer med lyntoget fra København H med afgang klokken 8:50 og skift i Skanderborg. Husk at give os besked i forvejen, hvis du skal afhentes (og køres retur).

tilmelding og indsendelse af forslag, der ønskes optaget på Årsmødets dagsorden, skal ske senest lørdag den 6. april til:
Hermod Folke Hansen, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm på post, via
tlf: 97 37 31 63, mobil: 20 62 31 63 eller via e-mail til: info@AldrigMereKrig.dk.
H
usk at anføre, hvis du ønsker vegetarmad, overnatning og afhentning på Engesvang station.Ordinært årsmøde i foreningen Aldrig Mere Krig
Søndag den 14. april klokken 10


Dagsorden

 • Valg af ordstyrer og referent
 • Beretning fra hovedbestyrelsen.
 • Kassererens beretning
 • Drøftelse og vedtagelse af arbejdsplan
 • Nominering af kandidater til årets fredsrose
 • Indkomne forslag (sidste frist for modtagelse er d. 6. april)
 • Eventuel årsmødeudtalelse
 • Fastsættelse af kontingent for 2014
 • Valg af hovedbestyrelse
 • Fastsættelse af sted for næste årsmøde.
 • Eventuelt
Gen-indvielse af mindesten for fred og militærnægtelse

Hærværksramt mindesten for militærnægterloven bliver genopstillet i Gribskov.

I november 2008 indviede Aldrig Mere Krig og Kunstnere For Fred en mindesten for militærnægterloven fra 1917, åbningen af Danmarks første nægterlejr året efter i Gribskov og for afslutningen på den 1. Verdenskrig i 1918. Ved indvielsen talte blandt andre forfatteren Klaus Rifbjerg, historikeren Jørgen Knudsen samt skuespillerne Anne Marie Helger og Peter Larsen.

Opstillingen vakte en del debat, og udløste ikke kun trusler, men også ødelæggende hærværk. Mindestenens bronzeplade blev stjålet, og stenen overhældt med tjære. Ved gerningsstedet var efterladt et dannebrogsflag med påskriften: til ære for de faldne helte. Politiet afviste at undersøge sagen.

Stenen fik en tid lov til at stå som monument over hvad der meget passende kaldes "hærværk", men er nu renset og genopbygget med sit oprindelige budskab om fred og forsoning. Stenen bliver gen-indviet på Flagpåhalv-dagen den 5. september. Dagen hvor alle kan markere deres sorg over de mange civile og soldater, som lider og dør under de krige, som vort land ulykkeligvis deltager i, ved at flage på halv stang.

Talere bliver denne gang idÃmanden for mindestenen fhv. skraldemand og formand for Danmarks Afholdsforening, forfatteren Henning Sørensen. Hasse Schneidermann, der var med i det første hold nægtere på Antvorskov Højskole, samt journalist Tom Vilmer Paamand og fredsaktivist Peter Henning - alle er militærnægtere.Medlemmer af Aldrig Mere Krigs hovedbestyrelse ved den genopsatte mindesten i Gribskov for den første militærnægterlejr.
Hent opfordringen til Flagpåhalv-dagen den 5. september.

Sted: Ved Gribskovlejren, Gantekrogsvej 9, 3230 Græsted.
Tag med Græsted-Gillelejebanens tog fra Hillerød til Mårum Station, og så er der kun 1,5 kilometers gang til stedet. I bil kan du køre direkte derhen. Kontakt AMK, hvis du har brug for at blive afhentet ved stationen. I tilfælde af regn vil en del af arrangementet rykke indendørs i nærheden. Vi takker Naturstyrelsen og Røde Kors for godt samarbejde.

Tid: 5. september klokken 14.

Kontaktnumre:
Tom Vilmer Paamand, mobil 5051 0328, mail Tom@aldrigmerekrig.dk
Peter Henning, Helsingør, mobil 2927 9615, mail Peter@aldrigmerekrig.dk
Henning Sørensen, Grenaa, telefon 8632 1679.
Støt Aldrig Mere Krigs annonce om at flage på halv den 5. september
i sorg over krigens ofre, civile såvel som soldater


Kære alle fredselskende.
Så nærmer datoen d. 5. september sig, den dag da folketingets militaristiske partier har bestemt at der skal flages for soldaterne. Som sidste år vil Aldrig Mere Krig indrykke en annonce i så mange dagblade som vi kan skaffe penge til.
Aldrig Mere Krig opfordrer hermed alle interesserede til at støtte indrykningen af følgende Annoncetekst:

"Det folketingsflertal, der står bag vort lands ulykkelige deltagelse i flere krige, har vedtaget at den 5. september skal være flagdag til ære for danske soldater. Som modstandere af militære løsninger er vi dybt bekymrede over, at vort land deltager i angrebskrige og besættelser, og vi sørger over alle, civile såvel som soldater, som lider og dør i dem.
Derfor opfordrer vi alle til at markere deres sorg ved at flage på halv stang den 5. september.
"


Vi håber at alle I, der var med sidste år, vil være med igen, og at I alle vil hjælpe med at finde flere, som vil være med.
Og vi håber også at jer, der her for første gang læser om denne flag-aktion for fremme af en mere retfærdig og fredeligere afmilitariseret verden med ikkevoldelige konfliktløsninger, også vil give jeres skærv.
Vi sætter således ingen pris for deltagelse; men jo flere penge vi får ind, jo flere dagblade kan vi avertere i.
Sidste år var de fleste indbetalinger på 100 og 200 kr. og nogle gav større beløb.
tilmeld jer hurtigt, for at få jeres navne med i annoncen - og videresend gerne til jeres venner og bekendte som også kan tænkes at ville støtte annoncen.

Bidrag indsættes på AMKs bankkonto: reg.nr. 5396 og kontonr. 030 9139 og send navn og gerne evt. organisationstilknytning og titel mv. via mailadressen poul@FRED.dk til AMKs kasserer: Poul Pedersen Fyrresvinget 35 8600 Silkeborg
NB. Ønsker en bidragyder at være anonym overfor offentligheden respekteres dette.

Igen i år kommer initiativet til annoncen fra Henning Sørensen, Irisvej 17, 8500 Grenå. Tlf. 8632 1679, som også gerne fortæller om ideen.

Dette års annonce kan ses her, yderligere information kan fås ved henvendelse til info@aldrigmerekrig.dk.

Med fredelig hilsen
Arne Hansen, medlem af Aldrig Mere Krigs bestyrelse,
post@arnehansen.net, mobil 30420818

2012Årsmøde 2012

Hovedbestyrelsen indkalder til Aldrig Mere Krigs Årsmøde lørdag den 21 og søndag den 22. april 2012

Vi indleder lørdag klokken ca.12 med at spise frokost på Landskontorets adresse, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm.
Selve møderne foregår i Tømmergården, Nygade 3 i Tarm.
Lørdagen er traditionelt afsat til en uformel debat af aktuelle emner, der berører os som pacifister, og mødet starter klokken ca. 14, og er åbent for alle interesserede, også de, som ikke er medlemmer af AMK.

OBS: Det annoncerede oplæg af et par unge mennesker måtte desværre aflyses i sidste øjeblik. I stedet vil journalist Tom Vilmer Paamand give et oplæg om ikkevold i hverdagens Danmark, og foreningens fremtidige arbejde.

Der forsøges overnatning privat, og ellers er der mulighed for overnatning på vandrerhjem. (Husk sengelinned)
Ingen bekymring vedrørende mad. Der er frokost, kaffe og aftensmad lørdag, morgenmad, frokost og kaffe søndag.
Årsmødet forventes afsluttet senest klokken 16 søndag.

tilmelding og indsendelse af forslag, der ønskes optaget på årsmødets dagsorden, senest tirsdag den 17. april til:
Hermod Folke Hansen, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm
Tlf. 97 37 31 63. Mobil: 20 62 31 63 eller E-mail: info@aldrigmerekrig.dk
Husk at anføre, om man ønsker overnatning.Ordinært årsmøde i foreningen Aldrig Mere Krig
Søndag den 22. april klokken 10:00


Dagsorden

 • Valg af ordstyrer og referent
 • Beretning fra hovedbestyrelsen.
 • Kassererens beretning
 • Drøftelse og vedtagelse af arbejdsplan
 • Nominering af kandidater til årets fredsrose
 • Indkomne forslag (sidste frist for modtagelse er d. 17. april)
 • Eventuel årsmødeudtalelse
 • Fastsættelse af kontingent for 2013
 • Valg af hovedbestyrelse
 • Fastsættelse af sted for næste årsmøde.
 • Eventuelt
2011
Flag på halv den 5. september 2011

Kære fredsven!

Så nærmer datoen 5. september sig, den dag da Folketingets militaristiske partier har bestemt, at der skal flages for soldaterne.

Som sidste år vil Aldrig Mere Krig indrykke en annonce i så mange dagblade, som vi kan skaffe penge til. Med opfordring til at flage på halv i sorg over vort lands krigsdeltagelse og vort folks militarisering.

Annonce var sidste år med i Politiken og i Kristeligt Dagblad. Vi håber at alle I, der var med sidste år, vil være med igen, og at I alle vil hjælpe med at finde flere, som vil være med.

Vi sætter ingen pris for deltagelse; men jo flere penge vi får ind, jo flere dagblade kan vi avertere i. Sidste år var de fleste indbetalinger på 100 og 200 kr. og nogle gav større beløb.

Vi har sat sidste frist til 23. august. Sidste år kom flere desværre for sent til at få deres navne med i annoncen.

tilmelding kan ske ved indbetaling på Aldrig Mere Krigs bankkonto i Arbejdernes Landsbank: Reg. nr. 5396 Konto nr. 000 030 9139.

Eller send tilmeldingen med et beløb i crosset check til Aldrig Mere Krigs kasserer: Poul Pedersen, Fyrresvinget 35, 8600 Silkeborg.

Lige som sidste år kommer ide og initiativ til denne annonce fra: Henning Sørensen, Irisvej 17, 8500 Grenå

Annoncetekst: Det folketingsflertal, der står bag vort lands ulykkelige deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan har vedtaget, at den 5. september skal være flagdag til ære for danske soldater.
Som modstander af alt militær er vi dybt bekymrede over, at vort land deltager i angrebskrige og besættelser og vi sørger over alle, civile såvel som soldater, som må lide og dø i dem.
Derfor opfordrer vi alle der er enige med os til at markere deres sorg ved at flage på halv stang den 5. september.


Pressekontakter og mere information om flagdagsannoncen: Arne@aldrigmerekrig.dk.

Aldrig Mere Krig, v/ Arne Hansen, Sønderjyllands Allé 35, 9900 Frederikshavn. Tlf. 3042 0818
eller
Henning Sørensen, forfatter, f.h.v. skraldemand, Villa Pax, Irisvej 17, 8500 Grenå. Tlf. 8632 1679
2010Tekstboks
Flag på halv den 5. september 2010
Kære fredsven!
Så nærmer datoen 5. september sig, den dag da folketingets militaristiske partier har bestemt at der skal flages for soldaterne.
Som sidste år vil Aldrig Mere Krig indrykke en annonce i så mange dagblade som vi kan skaffe penge til. Med opfordring til at flage på halv i sorg over vort lands krigsdeltagelse og vort folks militarisering.
Vi gengiver på omstående side annoncen der sidste år var med i Information og Politiken. Vi håber at alle I, der var med sidste år, vil være med igen, og at I alle vil hjælpe med at finde flere, som vil være med.
Vi sætter ingen pris for deltagelse; men jo flere penge vi får ind, jo flere dagblade kan vi avertere i.
Sidste år var de fleste indbetalinger på 100 og 200 kr. og nogle gav større beløb.
Vi har sat sidste frist til 23 august. Sidste år kom flere desværre for sent til at få deres navne med i annoncen.
tilmelding kan ske ved indbetaling på Aldrig Mere Krigs bankkonto i Arbejdernes Landsbank Reg. nr. 5396 Konto nr. 0000309139.
Eller send tilmeldingen med et beløb i check til Aldrig Mere Krigs kasserer: Poul Pedersen, Fyrresvinget 35, 8600 Silkeborg.
Lige som sidste år kommer ide og initiativ til denne annonce fra: Henning Sørensen, Irisvej 17, 8500 Grenå.
2009


2008Alle fredsinteresserede indbydes til at være med til
Afsløring af mindesten for fred og militærnægtelse i Gribskovlejren d. 11.11. kl 11 på 90-årsdagen for afslutningen på 1. Verdenskrig i 1918

Program:
Kl. 11: Afsløring ved Henning Sørensen: Fredsafslutning for 1. Verdenskrig
Talere:
Jørgen Knudsen, forfatter og højskolelærer
saxo.com/dk/author/joergen-knudsen.aspx
Klaus Rifbjerg. forfatter og kulturradikalt fyrtårn nok uden hjemmeside-behov
Anne Marie Helger, samfundsengageret skuespiller og komiker helt ude i skoven http://www.helger.dk/ - Og Ordet er frit for alle. Men hvor kommer den skøre ide fra? Fra Aldrig Mere Krig-medlemmet Henning Sørensen, som selv skriver herom i et brev fra d. 27-10-2008: Jeg har længe med græmmelse tænkt på, at der bør være et alternativ til planerne om at rejse et monument for de faldne danske soldater i krigene i Irak og Afghanistan. Jeg fik så den tanke, at der bør være et varigt minde på det sted i Grib Skov, hvor den første militærnægterlejr blev oprettet i efteråret 1918. Imidlertid har det ikke været muligt, at finde frem til datoen for den første militærnægterlejrs oprettelse. Derfor markerer vi ved mindestenens afsløring tre begivenheder i samme historiske periode: Rigsdagens vedtagelse af vort lands første og verdens 2. Miltærnægterlov d. 13. november 1917. Oprettelsen af den første militærnægterlejr i vort land i Grib skov i efteråret 1918, og endelig indgåelse af den våbenhvile d. 11. november 1918 kl 11,00 der betød afslutningen på 1. Verdenskrig.2 af dem der var i Grib Skov Lejren og således var blandt de første militærnægtere, har fortalt mig, at nægterne holdt en mindehøjtidelighed, de hen på eftermiddagen den 11. november (1918) hørte, at krigen var slut.
Det er disse 3 begivenheder, vi mindes d. 11. november i år, et varigt minde, som jeg håber, vil fremme fredssag og pacifisme også blandt kommende slægter. Sådan slutter Henning Sørensen.
Man kan høre Henning Sørensens egen stemme i et interview om ideen med mindesten d. 27. oktober 2008 på http://www.arnehansen.net/dialog/fred/081027Henningsgribskov64.htm (Frederikshavn Lokalradios program Dialog redigeret af Arne H.)
Er man interesseret i flere oplysninger har Henning Sørensen tlf 86 32 16 79
Henning Sørensen har skrevet bogen Krudt uden kugler om fredsbevægelsens historie udgivet på forlaget Hovedland.
Praktisk:
Gribskovlejren har adressen, Gantekrogsvej 9, Mårum, 3230 Græsted og ligger midt i Gribskov (nu RK-acylcenter for uledsagede børn og unge jf http://www1.drk.dk/sw39775.asp) Er man i bil: er en af måske flere veje fra Mårum ad Gantekrogsvej. Brug krak.dk. Der går S-tog fra København Hovedbanegård kl 9:15 mod Hillerød med ankomst kl 9:55. I Hillerød skal man tage kl 10:00 med PP 005 fra Hillerød st. mod Gilleleje og med afstigning i Mårum Station kl st. til Mårum (Græsted-Gilleleje) st., hvor det ankommer kl 10 og med afstigning i Mårum kl 10,12. Og herfra vil Aldrig Mere Krig organisere transport til Gribskovlejren. Interesserede henvender sig blot i rimelig tid i forvejen til Peter Henning på tlf 29279615. Arrangørerne er Aldrig Mere Krig aldrigmerekrig.dk Kunstnere for fred http://www.kunstnereforfred.dk/ Er du interesseret i fred så læs gerne Aldrig Mere Krigs Nyhedsbrev for november-december 2008 på http://www.arnehansen.net/081101AMKNYHEDSBREV.pdf eller aldrigmerekrig.dk Læs også en invitation til alle om at deltage i afsløringen af mindestenen for fred og militærnægtelse i Grib Skov tirsdag d. 11. november kl 11 i Grib Skov-lejren på http://www.arnehansen.net/081101invgribskov..pdf Denne invitation er velegnet til at printe ud og bruge som blikfang eller uddele sammen med denne indbydelse. Alle er velkomne På vegne af Aldrig Mere Krig Arne Hansen, post@arnehansen.net, mobil 30 42 08 18 PS: Denne fil ligger også på http://arnehansen.net/081101invgribskov11.nov.doc og du er velkommen itl at sende linket videre til andre interesserede, tak.

11. November 2008 kl.10.55
Afsløring af mindesten for fred og militærnægtelse i Gribskovlejren.
Program:
Kl. 11 : Afsløring ved Henning Sørensen
Fredsafslutning for 1.Verdenskrig.
Talere:
Forfatteren Jørgen Knudsen
Forfatteren Klaus Rifbjerg
Skuespilleren Anne Marie Helger
Alle er velkomne.
Arrangører : Aldrig Mere Krig og Kunstnere for fred.
aldrigmerekrig.dk / FRED.dk
Husk varmt tøj
Det er tilladt at køre ned til lejren.
Storkevad trinbræt er lukket.
Afhentning ved Mårum station kl. ?
Kontakt Peter Henning, tlf. 49 21 65 63
Tak til Skov - og naturstyrelsen. Tulstrup Grusgrav for mindesten.
Filmbus for transport. Billedhugger Aage


20. marts 2008 5.årsdagen for angrebskrigen mod Irak


20. marts til 24. marts 2008 NATO Game Over i Bruxelles Hundreder af deltagere fra mindst 15 Europæiske lande deltager i den ikkevoldelige direkte aktion ved NATOs hovedkvarter i Bruxelles. Fra Norden deltager mere end 25 aktivister fra Finland; et dusin fra Sverige og to fra Danmark. Den ene af de danske deltagere, fredsaktivisten Ulla Røder, giver følgende beskrivelse af aktionen i en udsendt pressemeddelelse: De belgiske organisatorer fra Vreedsaktie (Fredsaktion) holdt de første to dage aktionstræning i ikkevoldelig direkte aktion. I dag er der to relaterede aktioner en rundt om og en inde i NATOs hovedkvarter: En march, hvor forfattere vil foretage højtlæsning, mens de går rundt om hovedkvarteret. Og en aktion hvor aktivister vil gå ind på hovedkvarteret og symbolsk lukke NATO. Påskesøndag og mandag afholder WRI - War Resisters' International et seminar om pacifisme og brug af ikke voldelige midler i bevægelser mod krigsindustrien. Fredsaktivisterne mener at NATO bør lukkes, idet NATO i dag ikke er en forsvarsalliance som beskytter civile, men et ekspanderende projekt, en alliance hvor førsteangreb med en ny generation af atomvåben atter er med i spillet. Alle har hørt om NATO, men få ved rent faktisk, hvad denne internationale organisation laver. NATO kontrollerer: Atomvåben i Europa, besættelsestropper i Afghanistan og Irak, amerikanske militær transporter gennem Europæiske lande, amerikanske militær baser i Tyskland og Italien I Danmark forbereder man det nye NATO hovedkvarter for det baltiske område i Karup. USA anser NATO for en løsning på det FN ikke kan give dem: En militær alliance, som sætter verdensordenen på deres betingelser uden at tage hverken andre lande eller den almindelige befolkning i betragtning. Et eksempel på dette er de nye stjernekrigsplaner som inkluderer opsætning af missiler langs Østersøen i Polen og en radar station i Tjekkiet, hvilket et flertal af tjekkerne er imod. Den 2-4. april bliver NATOs fremtid besluttet i Bukarest, Rumænien. 3000 folk fra militærkommandoerne, udenrigsministre, diplomater m.m. forbereder sig på strategien fremover fra 2009 - 60 året for NATO alliancens tilblivelse. Vi betragter dette som en god pensionsalder.
Webside: http://www.bombspotting.org Sidste nyt 22.03.: Ulla Røder blev arresteret kl. 13.10 sammen med de øvrige aktivister der trængte ind i selve hovedkvarteret. Alle blev løsladt samme aften (kilde: Arne Hansen). 25.03.: Nu kan billederne fra aktionen mod NATOs hovedkvarter ses på: http://indymedia.be/en
Kilde: Arne Hansen


2. til 4. april 2008: NATO topmøde i Bukarest
5. og 6. april 2008: Aldrig Mere Krig afholder årsmøde i Tarm
Om lørdagen er der åbent fredsmøde fra kl. 14.00 i Tømmergården, Nygade 3: Knud Rønne Hansen vil tale om forskellige veje til et mere fredeligt Afrika. - Han var mellem 1961 og 1995 skoleleder og en af lederne af Baptistkirken i Burundi/Rwanda i alt i ca 20 år. Nelson Mandela's og Desmond Tutu's "sandhedskommisioner" viste en vej til forsoning efter apartheidsystemets terror i Sydafrika. - Knud Rønne der oplevede borgerkrigens etniske terror og massakrerne i Rwanda og Burundi, vil fortælle om forskellige veje til forsoning og fred også i disse mindre kendte afrikanske lande hvorfra krigen har bredt sig med had og frygt til store dele af det centrale Afrika. De etniske spændinger hindrer stadig disse samfunds positive udvikling i en grad som Vestens udviklingshjælp ikke virkeligt kan råde bod på. Om søndagen under selve årsmødet bliver der bl.a. gjort status over det filmprojekt om ikke voldelig konfliktløsning som AMK har engageret sig i. Projektet er omtalt i Nyhedsbrevet fra december 2007, der kan ses her på hjemmesiden.
Nærmere oplysninger om årsmødet fås hos "Aldrig Mere Krig"'s landssekretær: Hermod F. Hansen, Nørremarksvej 4 i Tarm, tlf.: 97373163 - Email: hermod@dadlnet.dk 26. - 27.April Amnesty International afholder årsmøde på Hotel Nyborg Strand Amnesty International indbyder til landsmøde i weekenden den 26.-27. april på Hotel Nyborg Strand. Se det komplette program og tilmeld dig på:
http://www.amnesty.dk/landsmoede
tilmeldingsfrist er d. 10. april.AldrigMereKrig.dk ©2022
Det skete - tidligere år