Akut hjælp hos Militærnægterkontoret (den gamle Militærnægterforening)
Daglig henvendelse kl. 16-18 kan ske til Helge Ratzer på telefon: 20 47 96 99.
- siderne er gamle, men MNK er fortsat et godt sted at finde råd og hjælp!
FRED.dk/mnk

Officielt om at blive militærnægter
Karriere.Forsvaret.dk/globalassets/pdf/militarnagter/hvordan-ansoger-jeg-2.pdf


Aldrig Mere Krig opfordrer alle unge til at registrere sig som militærnægtere!

logo I dagens Danmark er der stort set ingen, der på sessionen (i dag kaldet "Forsvarets Dag") melder sig som officielle militærnægtere. Tilbage i 1972 var der 4.600 unge militærnægtere, mens der i 2021 kun var 17. Militæret hævder selv, at de ikke siden 2012 har tvunget nogen som helst i soldateruniform, på grund af en stor mængde frivillige ansøgere. Dette sagde de dog også i årene før, hvor det beviseligt var løgn - men det er ikke siden lykkedes at få konkrete tal ud af militæret, og få be- eller afkræftet, om de fortsat lyver. Men kun meget få af de senere eventuelt påtvungne er i givet fald blevet nægtere.

Nutidens nægtere er derfor mest frafaldne frivillige, som i kraft af den utilstrækkelige lovgivning bliver "nægtere af samvittighedsgrunde", da det er eneste nemme mulighed for at afbryde kontraktansættelsen. En del af disse søger hjælp hos AMK eller MNK, og vi hjælper dem naturligvis så godt vi kan - uanset deres baggrund for at ville nægte. Aldrig Mere Krig har i øvrigt ikke en bastant holdning imod tvangsindkaldelse, men er absolut imod at staten gør disse unge til soldater.


90 procent af hver ungdomsårgang fravælger militæret!

Af hver ungdomsårgang ønsker militæret pt at uddanne 4500 til soldater. Hvis alle disse er frivillige betyder dette også, at mindst 90 procent af hver årgang altså fravælger militæret ved netop ikke at melde sig selv :). Ved samtidigt ikke formelt at registrere sig som nægtere, står alle disse unge dog fortsat i militærets systemer som mulige soldater, indtil I fylder 50 år - og der bør derfor gøres en bedre indsats for at gøre de unge opmærksom på denne risiko.

Til næste forsvarsforlig, der skal gælde fra 2024, rumles med planer om tredobling af de værnepligtiges tjenestetid og antal, samt om at udvide pligten til også at gælde for kvinder. I sommeren 2022 forhandles der helt modsat om, at de tusindvis af unge som ikke blev indkaldt til session under Corona-epidemien, helt skal slippe. Fremtidsudsigterne for værnepligten i Danmark er derfor ret usikker, men der er sandsynligt, at den indenfor en årrække bliver langt mere omfattende - og at der blive behov for en Militærnægter(fag)forening igen.

AldrigMereKrig.dk ©2022
Militærnægtelse