Aldrig Mere Krig arbejder sammen med den øvrige danske fredsbevægelse der, blandt mange andre mindre grupperinger, består af:


Forbyd Atomvåben
- er et folkeligt samarbejde om at sikre dansk tilslutning til FNs traktat om forbud mod atomvåben, og at øge den folkelige og politiske bevidsthed om atomvåbens farlighed​, i et løst koblet netværk af ti danske ICAN-partnere. "International Campaign to Abolish Nuclear Weapons" består af mere end 400 organisationer i over 100 lande.

Fredsministerium
- vil tage angrebet ud af forsvaret. En paraplyorganisation mellem et stigende antal danske fredsorganisationer og fredsaktivister, der arbejder for oprettelsen af ​​et fredsministerium. Netværker blandt andet på Bornholms folkemøde, og med nordiske fredsbevægelser. Har opbygget gode kontakter på Christiansborg, blandt fredsforskere og militære eksperter.

Fredsvagten
- har siden den 19. oktober 2001 dagligt demonstreret ved Christiansborg i protest mod Danmarks deltagelse i "krigen mod terror", nærmere bestemt krigene i Afghanistan og Irak. Fredsvagten er en sammenslutning af mennesker, som på tværs af politisk, religiøs og etnisk baggrund, tror på at vejen til fred bygger på dialog og global retfærdighed.

Kvindefredsligaen
- Kvindernes Internationale Liga for Fred og frihed er en feministisk kvindefredsforening, der arbejder for nedrustning og for fredelig løsning af konflikter som led i arbejdet mod en fredskultur, samt for at forene kvinder verden over imod undertrykkelse. Ligaen er en del af Women's International League for Peace and Freedom, der blev stiftet i 1915.

Tid til Fred - Aktiv mod Krig
- har som mål at sætte freden på dagsordenen, og gøre fredsbevægelsen og fredsaktivisme synlig i vores samfund. Netværket har som fælles udgangspunkt: at sandheden er krigens første offer; at krig følges med samfundsødelæggelser, tortur og flygtningestrømme, klimakatastrofer og genetiske skader; Fascisme, nazisme og racisme er krigens redskaber.

AldrigMereKrig.dk ©2022
Fredelige links