Aldrig Mere Krig arbejder tæt sammen med blandt andre disse grupperinger:

Fredsministerium
logo
- vil tage angrebet ud af forsvaret. En paraplyorganisation mellem et stigende antal danske fredsorganisationer og fredsaktivister, der siden 2013 har arbejdet for oprettelsen af ​​et fredsministerium. Netværker blandt andet på Bornholms folkemøde, og med nordiske fredsbevægelser. Har opbygget gode kontakter på Christiansborg, blandt fredsforskere og militære eksperter.

Forbyd Atomvåben
logo
- er et folkeligt samarbejde fra 2020 om at sikre dansk tilslutning til FNs traktat om forbud mod atomvåben, og at øge den folkelige og politiske bevidsthed om atomvåbens farlighed​, i et løst koblet netværk af ti danske ICAN-partnere. "International Campaign to Abolish Nuclear Weapons" består af mere end 400 organisationer i over 100 lande.


- samt internationalt med disse:

War Resisters' International
logo
- AMK er sig selv, men også en dansk afdeling af WRI. Som internationale krigsmodstandere er WRI et globalt pacifistisk og antimilitaristisk netværk med omkring 90 tilknyttede organisationer, grupper og enkeltpersoner i 40 lande. WRI blev dannet i 1921 til støtte for dem, der er imod krig, og som udfordrer krigens årsager.

European Network Against Arms Trade
logo
- AMK er medlem af ENAAT, et uformelt netværk af europæiske fredsgrupper, der arbejder sammen imod våbenhandel og militarisering. De europæiske lande sælger våben over hele verden med meget få restriktioner. Våbenhandel er en trussel mod fred og udvikling, og våbenindustrien er drivkraften bag stigende militæreksport og -udgifter.


- her er et par fredsprojekter fra AMK-folk:

Podcasts om flygtninge og fred
logo
- Den nu tidligere gymnasielærer Arne Hansen har siden 2001 lavet radio om flygtninge og fred, og alle udsendelserne er frit tilgængelige.
FRED.dk
logo
- Journalist Tom Vilmer Paamand har skrevet og samlet alt om fred på nettet siden 1996. Indholdet bliver fortsat opdateret med nyt fra verden.


- AMK arbejder naturligvis også sammen med den øvrige danske fredsbevægelse der, blandt mange andre mindre og lokale grupperinger, rummer:

Fredsinitiativet
logo
- et nyt koordinerende samarbejde fra foråret 2022 mellem eksisterende fredsgrupper og fredsaktivister fra partier på venstrefløjen. Grundlaget er Rusland ud af Ukraine - Stop NATOs oprustning - Stop for alle krigshandlinger nu - For fred og nedrustning. Fredsinitiativet opfordrer til gensidig nedrustning og politiske forhandlinger for en fredelig løsning på konflikten i Ukraine.

Fredsvagten
logo
- har siden den 19. oktober 2001 dagligt demonstreret ved Christiansborg i protest mod Danmarks deltagelse i "krigen mod terror", nærmere bestemt krigene i Afghanistan og Irak. Fredsvagten er en sammenslutning af mennesker, som på tværs af politisk, religiøs og etnisk baggrund, tror på at vejen til fred bygger på dialog og global retfærdighed.

Kvindefredsligaen
logo
- Kvindernes Internationale Liga for Fred og frihed er en feministisk kvindefredsforening, der arbejder for nedrustning og for fredelig løsning af konflikter som led i arbejdet mod en fredskultur, samt for at forene kvinder verden over imod undertrykkelse. Ligaen er en del af Women's International League for Peace and Freedom, der blev stiftet i 1915.

NEJ til Oprustning
logo
- er en ny organisation fra foråret 2022, der vil bidrage til en bred folkelig bevægelse, åben for dialog og debat om en anderledes sikkerhedspolitik. Organisationen har som grundlag at etablere en tænketank, der skal gennemføre kvalificerede sikkerhedspolitiske analyser og komme med politiske forslag og indslag i den løbende debat.

Tid til Fred - Aktiv mod Krig
logo
- har som mål at sætte freden på dagsordenen, og gøre fredsbevægelsen og fredsaktivisme synlig i vores samfund. Netværket fra 2015 har som fælles udgangspunkt: at sandheden er krigens første offer; at krig følges med samfundsødelæggelser, tortur og flygtningestrømme, klimakatastrofer og genetiske skader; Fascisme, nazisme og racisme er krigens redskaber.

AldrigMereKrig.dk ©2022
Fredelige links