På barrikaderne for fred
- inspirerende historier om ikkevold


Majken Jul Sørensen er fredsforsker og fredsaktivist, og har samlet gode historier fra hele kloden om fredelig konfliktløsning under krig og væbnet konflikt. Her er svar på det evige spørgsmål til fredsaktivister, om hvilke andre muligheder end bomber, der findes. Bogen kommer ikke med teoretiske påfund, men med detaljeret historie om fredelige løsninger, og hvordan de blev udført og fungerede – i virkeligheden.

Verdenshistorie fortælles ofte i glimt fra krig til krig. Denne fagbog ser på de glemte historier, hvor krigen ikke kom, og konflikter blev løst med fredelige midler. Volden er aldrig uundgåelig, men et valg - måske kun valgt på grund af uvidenhed om de ikkevoldelige alternativer. Selv midt i et krigshelvede er der altid mennesker, som arbejder for fred uden selv at ty til vold. Gennem solidaritet og samarbejde skaber de lokale fredssamfund, og trodser brutalitet og undertrykkelse. ”På barrikaderne for fred” giver disse modige mennesker en stemme, og viser at en anden verden er mulig.

- En usædvanligt vellykket folkeoplysende bog, der klart viser at ikkevolden er mere effektiv som positiv forandringsmetode end krig, interventioner og anden vold. En ikkevoldens og fredens ABC for danskere - både dem der tror på krigene vi deltager i, og dem der ikke rejser sig mod dem. Punkterer undervejs på en saglig måde en række myter, der desværre stadig florerer i medier og politik. Denne bog er et ikkevoldeligt våben af kundskab, klogskab og kilderigdom, støttende sig på en usædvanlig bred akademisk kundskab. ”På barrikaderne for fred” bør blive en bestseller, da den taler til alle og åbner for dialog. Anbefales på det varmeste!
Jan Øberg, leder af Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning

- Værket er en sand guldgrube af fortællinger om modige og effektive kampagner for ligeværd - uden brug af trusler og vold. Majken Jul Sørensen er fredsforsker og fredsaktivist. Hendes bog om ikkevoldelige muligheder i denne verden er nøgtern, kritisk og fagligt solid. Jeg anbefaler ”På barrikaderne for fred” til alle, som teoretisk og praktisk er optaget af, hvordan man kan bryde voldens onde spiral hen mod en mere menneskelig fremtid. Læs bogen og bliv klogere - ikkevold har nyttet, nytter stadig og kan vise resultater, som kun få kender til.
Else Hammerich, seniorrådgiver for Center for Konfliktløsning

- En vigtig bog om ikkevold som vejen til en fredelig fremtid og en retfærdig verden. Indeholder mange gode eksempler på modet til at stå op overfor magthavere til trods for stor personlig risiko. ”På barrikaderne for fred” viser, at vejen til en bedre verden ikke går gennem mere vold, men derimod kan opnås ved at såkaldt almindelige mennesker står sammen for at synliggøre overgreb, moralsk forfald, udnyttelse og undertrykkelse. Bogen understreger alles ansvar for ikke passivt at se til, men på hver vor måde og med hver vores evner og midler at arbejde for en mere retfærdig verden.
Professor Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet

Majken Jul Sørensens bog er på 300 sider og udgivet i samarbejde med Aldrig Mere Krig. Bogen kan bestilles her.

Hør Majken fortælle om bogen!
Hun har været i P1 Formiddag med Poul Friis, og i P1s Apropos.
Hør også lokalradioen FLR Dialog her, her og her.

Se også bogen "Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict" af Erica Chenoweth og Maria J. Stephan, der påviser at ikkevoldelige kampagner har næsten dobbelt så stor sandsynlighed for at opnå hel eller delvis succes, som deres voldelige modstykker.

AldrigMereKrig.dk ©2023
Inspirerende historier om ikkevold