Under mottoet ”Red hvad reddes kan!” bidrager Aldrig Mere Krig til forskningsmulighederne for dansk fredsbevægelses historie.

Alt for meget tidligt materiale fra fredsmiljøet er allerede gået tabt, og ikke mindst materiale fra den første digitaliseringsbølge i form af e-mails og elektroniske nyhedsbreve er i farezonen, hvis det ikke bliver samlet ind og gemt nu.

AMK har kontakt med en historiker, der i øjeblikket skriver på miljøbevægelsens historie, og som har sagt han efterfølgende gerne vil bruge nogle år på at forske i og skrive fredsbevægelsens historie. Der er derfor begrundet håb, om at en sådan fælles historiebog kan være færdig til præsentation, samtidig med at AMK fejrer sit 100-års jubilæum i februar 2026!

Historikerens svar på hvilket materiale, han synes bør gemmes, er ALT. Fra bøger, pjecer og plakater til mødereferater og brevvekslinger. Sætningen om at One mans trash is another mans treasure gælder også indsamling af arkivmateriale. Til sammen kan vi skabe en materialesamling, der vil kunne lette historikerens arbejde under hans planlagte forskningsperiode i 2024–2026.

AMK opfordrer derfor alle med en fortid eller nutid i den danske fredsbevægelse til at gemme alt relevant materiale. I første omgang inviterer AMK sine egne medlemmer & Omegn til at bidrage. Med erfaringerne herfra kan vi så invitere andre fredsbevægelser med ind, måske allerede til efteråret - når vi undervejs har fået styr på udfordringerne ved rettigheder, ejerskab og privatliv ved den slags indsamlinger.

Nu gælder det om at få materiale sikkert i depot, og vi har lavet en guide på næste side om hvordan du gør, hvis du har lyst til at skænke materiale til projektet. De indsamlede materialer vil blive opbevaret sikkert i vores nye depot, hvor vi lover at behandle dem med fornøden respekt. ☮Guide til aflevering af materiale

Aldrig Mere Krig har lejet et depot i Ryomgård lidt nordøst for Århus, hvor du kan aflevere materialet efter aftale. Vores landskontor kan i begrænset omfang hjælpe dig med at få materiale hentet og bragt.

Undersøg dine gemmer
Læs ovenstående igennem og overvej om du selv, eller nogen du kender, har materiale, som kan være interessant ud fra tankegangen om, at det der ligner affald i dine øjne, kan være guld for en historiker.

Pak dit materiale i kuverter og kasser
Det er vigtigt at du ikke på forhånd tænker på, hvordan og efter hvilke kriterier et senere arkiv skal opbygges. Det er interessant for forskeren at undersøge, hvordan du selv har ordnet dit materiale.

Kontakt landskontoret
Aftal hvordan dit materiale kommer på depot. Når du kontakter os vil gerne vide:
- Hvilken slags materiale det drejer sig om – papir, objekter, digitalt?
- Hvordan er det pakket, og hvor befinder det sig?
- Har du brug for hjælp til at vurdere materialet, få det pakket og hentet?
- Har du mulighed for selv at sende det eller transportere til Ryomgård?

Aldrig Mere Krigs landskontor:
Hermod Folke Hansen, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm.
Telefon: 9737 3163. E-mail: info@AldrigMereKrig.dkPas på de gamle pjecer, tag dem med nænsom hånd,
selv dem, der bare samles af grimme gummibånd.
Mig gav de store drømme, hvem ved om ikke du
kan finde et par gløder, som glimter der endnu.

Tekst: Oskar Hansen i 1938


AldrigMereKrig.dk ©2024
Fredsbevægelsens historie skal skrives