Aldrig Mere Krig Pacifisme er en livsholdning
menu
<   Se alle Kommentarer
Share button


Fredskraft med i forsvarsforliget, tak!
logoAldrig Mere Krig har henvendt sig til Forsvarsudvalget:
Evnen til at hindre, dæmpe og afslutte konflikt er den vigtigste del af et lands forsvarsmuligheder.
Det er voldsomt lettere at starte en krig, end det er at afslutte den og skabe en varig fred. Indlysende ord, men vort land satser sine begrænsede milliarder på evnen til at kaste bomber, og hvad der så måtte komme bagefter, er der ingen tanke på.
"For meget panser, for lidt hjerne", lød parolen på en kendt smædeplakat imod militæret - illustreret med en dinosaurus, der uddøde af nævnte årsag. Budskabet er desværre ikke forældet, for det blev igen bekræftet med den seneste etape af forsvarsforliget.
Masser af nyt militært isenkram, og tusinder af nye værnepligtige, nu af begge køn. Sidstnævnte punkt har domineret debatten, som et sølle forsøg på lighed og nytænkning, for nu skal både kvinder og mænd lære at slå ihjel. Alle forberedes på krig, mens der fortsat intet fokus er på hvordan krigene kan afsluttes.
Danmark har satset på krigsmidler, men dette bør ikke stå i vejen for at få opbygget en tidssvarende kapacitet for konfliktløsning. Politikernes kollektive svigt må udbedres nu, og der er fortsat tid og penge til at udmønte dette indenfor forsvarsforliget: Skab en målrettet pulje til freds- og konfliktforskning, samt til udvikling af bredere ikke-militær konfliktløsning.
Til en begyndelse kunne der, for hver 10 kroner til militære løsninger, altid fast afsættes blot een øre til fredsopbygning. Det foreslåede beløb er bevidst ansat beskedent, så der ikke er økonomiske årsager til en afvisning - og puljen bør da også oprustes stærkt over tid. Men bliver blot den nævnte tusindedel af forsvarsforliget sat af til fredsformål nu, vil dette alligevel gøre en verden til forskel!
Vi har hidtil som nation kun bidraget med en ringere version af alle andres militære udflugter. De danske erfaringer med krigsførelse har langt fra givet resultater, der kan prales med. Danmark har bombet med i en lang række af mislykkede eksempler, som Afghanistan, Irak og Libyen. Indsatsen har hverken gavnet Danmark, de nedbombede lande og befolkninger, eller resten af verden.
Det er på høje tid at få omrustet til en stærk dansk fredskraft, med alternative og mere vellykkede metoder til konfliktløsning, tak!
Tom Vilmer Paamand - marts 2024


Flere historier fra 2024...
Herunder er en enkelt - klik dig videre til resten...


>  Klø til NATO for militærbedrag
logo"Danmark får klø for sine militærbidrag i ny NATO-rapport", skrev vort lands aviser. Vi fredsfolk kritiserer også Danmarks militærbedrag, men af ganske andre årsager - og NATO burde være enig i vores kritik. NATOs meget sjældent citerede formål er nemlig at "leve i fred med alle nationer", "bilægge enhver international strid ved fredelige midler" og "afstå fra trusler og magtanvendelse"!
Organisationen havde ved sin start i 1949 meget svært ved at finde opbakning, og valgte derfor at basere sig på FNs fine målsætninger - omend praksis hurtigt viste sig at være markant anderledes. Alligevel er NATOs officielle mål fortsat de nævnte fredelige, ligesom det danske forsvar har som overordnet mål at "forebygge konflikter og krig".
NATOs formål burde spænde ben for alle organisationens efterfølgende rent militære krav, fx om at Danmark indkøber flere og flere våben. Danmark burde derfor besvare NATOs kritik med et markant svar om hvor mange penge, vi i stedet har brugt på at bilægge strid ved fredelige midler. Og afkræve resten af NATO-landene tilsvarende fredelige opgørelser, for hvordan milliarderne brugt på militært isenkram kan leve op til NATOs erklærede fredsmål.
Ligesom med NATOs bizarre krav om procentmål, lever Danmark dog heller ikke op til NATOs officielle mål om fred endnu, hvorimod især Norge ville stå flot med deres omfattende initiativer for en fredelig udvikling rundt om på kloden. Danmark har desværre masser af forspildte muligheder at genbruge eller lære af - for få årtier siden steg udviklingsbistanden mere end bevillinger til bomber, men nu går det den gale vej igen.
Den verdenskendte indsats med tusinder udsendt til FNs fredsbevarende Blå Baretter er afviklet, og i stedet er Danmark blevet krigsførende i USAs skørter - oftest i samarbejde med det ene diktatur i krigen mod et andet. Danmark opruster i Arktis, våbeneksporten blomstrer og de påkrævede EU-rapporter om den er nedlagt. Og al dansk fredsforskning er afskaffet.
Folketinget burde derfor presse på for at Danmark kunne levere langt flottere styrkemål for en fredelig indsats, i stedet for fejlagtigt at støtte NATOs fortsatte vildveje væk fra sin egen målsætning.
I 80erne turde modige danske politikere møde op hos NATO, der i teorien består af ligestillede medlemmer, og argumentere mod militære planer, der ville lede direkte til en altødelæggende atomkrig. Siden nedrustede verden til færre atombomber, men der er fortsat så rigeligt til at det nemt går helt galt - for os alle. Danske regeringer har ikke siden markeret selvstændige holdninger, hverken om atomvåben eller om fredsskabelse.
Uanset hvordan verdens lande i øvrigt opfører sig, har de alle skrevet under på FNs 75 år gamle vision om at "frelse kommende generationer fra krigens svøbe". En menneskealders kriser og konflikt senere er det på høje tid at få dette gjort til virkelighed.
Tom Vilmer Paamand - oktober 2020... Aktuelle indlæg
... Uaktuelle indlæg

AldrigMereKrig.dk ©2024