Aldrig Mere Krig Pacifisme er en livsholdning
menu
<   Se alle Aktuelle indlæg.
Share button


Fredspris til droneforsker: Nægter at lave våben
logo”Jeg vil ikke bygge droner for militæret”, skrev Dylan Cawthorne i fagbladet Ingeniøren – og for denne holdning har Aldrig Mere Krig nu hædret ham med foreningens Fredsrose. Cawthorne er rumfartsingeniør og lektor på Syddansk Universitets Dronecenter.
Cawthorne beskriver en ”militarisering af offentlige danske universiteter”, og at han selv er udsat for et ”øget pres fra ledelsen om at arbejde på militære projekter”, med ”økonomisk vinding som det primære motiv”.
Trods presset takker Cawthorne nej til at arbejde med militære projekter, og vil stå fast på kun at udvikle civile droner – til gavn for sundhedspleje og lignende humanitære opgaver: ”Så kan jeg kombinere min kærlighed til flyvning og konstruktion, med min drøm om at gøre verden til et bedre sted.”
Fredsrosen til Dylan Cawthorne blev uddelt søndag den 10. september foran hans kunstprojekt ”Kites for Peace” på Stige Ø ved Odense. Diplomet fra Aldrig Mere Krig hædrer Cawthorne for ”modet til at kræve teknologi for fred og ikke for krig”.
”I en verden, hvor forskningen har gjort vore ledere alt for dygtige til destruktion og ødelæggelse, men ikke til at løse deres konflikter fredeligt, er det vigtigt med de enkelte, der tør tale imod den galoperende militarisering”, udtalte Tom Vilmer Paamand, der er formand for Aldrig Mere Krig, ved overrækkelsen:
”Forskningsfriheden er truet, ligesom ytringsfriheden er det, når der pludselig ikke er plads til besindige tanker imod krig. Derfor er der så hårdt brug for folk som Dylan Cawthorne, der tør alligevel.”
Aldrig Mere Krig har uddelt sine Fredsroser i over 50 år. I gennem årene er rosen givet til alt fra havnearbejdere til kunstnere, journalister og en chef for Jægerkorpset. Og i et lignende tilfælde som Cawthornes, til ingeniørfirmaet Rambøll, den gang dette fortsat fulgte en filosofi om ikke at ville ”tjene penge på våbenindustri”.
Tom Vilmer Paamand - september 2023Flere historier fra 2023...
Herunder er en enkelt - klik dig videre til resten...


>  Forbud mod atomvåben bliver FN-lov!
logoDen 24. oktober 2020 opnåede FNs Traktat Om Forbud Mod Atomvåben (TPNW) at halvtreds lande havde ratificeret. Med dette nødvendige antal støtter bag sig, vil traktaten træde i kraft om 90 dage - så fra den 22. januar er atomvåben formelt dømt ulovlige. Forbuddet gælder alt fra udvikling og afprøvning over besiddelse til trusler samt ikke mindst brug af atomvåben. Dette er en historisk milepæl, for atomvåben var det eneste masseødelæggelsesvåben, der endnu ikke var forbudt i henhold til international lov. Når traktaten træder i kraft, er atomvåben korrekt kategoriseret som ulovlige, ligesom kemiske og biologiske våben er det.
Aldrig Mere Krig hilser naturligvis dette velkomment. Foreningen har bekæmpet atomvåben siden de blev opfundet. AMK var en drivende kraft i atomvåbenmodstanden i 60erne, og er nu med i den nye danske kampagne for et forbud mod atomvåben.
FNs nu vedtagne forbud mod atomvåben er nemlig kun et skridt på en lang vej. Selvom to tredjedele af verdens lande står bag, har atommagterne og NATOs medlemmer valgt at stå udenfor. Traktatens brede støtte gør dog, at den også gælder for de fraværende - så disse har nu et solidt forklarings- og troværdighedsproblem over for resten af verdens lande.
Som NATO-medlem er Danmark desværre heller ikke med. Kampagnen mod atomvåben står derfor bag et borgerforslag, om at Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten. Borgerforslagets 50.000 underskrifter skal meget passende være i hus samtidig med at FNs forbud træder i kraft til januar. AMK opfordrer alle til at deltage i presset for at Danmark kommer med i traktaten: AtomvaabenForbud.NU!
Tom Vilmer Paamand - oktober 2020... Aktuelle indlæg
... UAktuelle indlæg

AldrigMereKrig.dk ©2023