Aldrig Mere Krig Pacifisme er en livsholdning
menu
<   Se alle Kommentarer
Share button


AMKs navn tænder advarselsflag i banken...
Fredsbilleder... Når Aldrig Mere Krig køber materialer i udlandet, er dette besværligt at gøre i foreningens eget navn. Brugen af ordet "krig" tænder nemlig et advarselsflag om mulig terrorstøtte, så betalingen står fastfrosset, indtil AMK har dokumenteret at formålet virkelig er uskyldigt og fredeligt.
Diverse mistænkelige søgeord vil få systemet til at blokere for overførslen. Systemet holder os alle sikre, for slyngler er naturligvis så dumme, at de deklarerer grimme terrorbidrag korrekt som "støtte til krig", og ikke forsøger at skjule overførslen bag en mere uskyldig beskrivelse...
Overførsler til udlandet, selv på minimale beløb, bliver tjekket af en række automatiske systemer, for bankerne er forpligtiget til at bekæmpe terrorfinansiering, her i blandt at overholde de internationale sanktioner, som Danmark og USA deltager i.
USA bestemmer nemlig rigeligt her, da de sidder tungt på mange af de finansielle knudepunkter, der bruges ved bankoverførsler. Dette er en af de mange grunde til, at USA ikke selv bliver ramt af omfattende sanktioner, ovenpå landets egne ulovlige angrebskrige.
Tom Vilmer Paamand - oktober 2022

Flere historier fra 2022...
Herunder er en enkelt - klik dig videre til resten...


>  Værnepligtige kan tvinges på aktion udenlands...
logoRegeringen vil opruste værnepligten markant, så værnepligtstiden tredobles og også de unge kvinder skal tvinges i trøjen. Sidstnævnte punkt har domineret debatten, imens en indskudt bemærkning helt er gået under radaren: Der er ”for nuværende ikke behov for at tvinge værnepligtige til udlandet”, fremgår det. Ikke udløst af et nærgående spørgsmål, men i selve forslaget – og betydningen er naturligvis omvendt, at fastslå dette som en aktiv mulighed.
Tanker om frivillig deltagelse af militært værnepligtige på operative opgaver i udlandet har været luftet, lige siden Danmark igen blev en krigsførende nation – men aldrig gennemført. Nu ligger tvungen udsendelse der så som en prøveballon, der forhåbentlig vil blive skudt ned inden forslaget vedtages.
Men de værnepligtige skal sættes i øget operativ anvendelse, i følge forslaget dog ind til videre kun herhjemme. Udover dette skal også kvinder nu tvangsindkaldes, hvilket blev muligt gennem en listig nyfortolkning af grundloven. Værnepligtens varighed forlænges drastisk fra 4 til mindst 11 måneder, og antallet af indkaldte øges. Dette vil kræve en voldsom oprustning, da militæret i dag både har for få kaserner og for få ansatte til samtidigt at kunne uddanne så mange i så lang tid, som denne stigning vil medføre.
Alt skal i givet fald være på plads fra 2026, hvor forslaget kunne træde i kraft. Fagforeningen CS, der organiserer sergenterne, advarer om at den forlængede tidsramme ikke nødvendigvis vil give bedre uddannede soldater – da der vil være alt for få faste militærfolk på opgaven.
Militæret har i forvejen så svært ved at holde på de ansatte, at hver femte stilling i øjeblikket står ubesat, og 80% ønsker ikke at fortsætte efter værnepligten. Fagforeningen frygter, at et yderligere pres på de tilbageværende blot vil øge flugten væk fra militæret. Samtidig er det psykiske arbejdsmiljø både for værnepligtige og fastansatte under al kritik, da krænkende adfærd og overfusninger er vidt udbredt, trods regler imod dette.
Regeringen sælger forslaget som ”fuld ligestilling”, men dette kunne langt bedre opnås ved at give mænd den samme frihed mod tvungen militærtjeneste, som kvinder hidtil har nydt godt af. Det vil dog fortsat være muligt at blive militærnægter, hvilket forslaget jo giver endnu bedre grunde til.
Tom Vilmer Paamand - marts 2024... Aktuelle indlæg
... Uaktuelle indlæg

AldrigMereKrig.dk ©2024