Aldrig Mere Krig Pacifisme er en livsholdning
menu
<   Se alle Aktuelle indlæg.
Share button


Det svenske valg gav øget militarisering
Fredsbilleder...
Udtalelse fran Kvinnor för Fred - september 2018:
Under den gångna valrörelsen lyste freds- och säkerhetsfrågorna med sin frånvaro. Det beklagar vi i Kvinnor för Fred. Vi hade önskat att t.ex. frågan om kärnvapen, en ödesfråga för mänsklighetens överlevnad, hade tagits upp i debatten. Det borde varit självklart att ge väljarna en chans att ta ställning till om Sverige ska skriva under FN-konventionen om ett förbud mot kärnvapen.
Sverige har historiskt verkat för fred och nedrustning. Nu pågår i stället en militarisering av vårt samhälle. Kvinnor för Fred är starkt kritiska till att nuvarande försvarsminister, Peter Hultqvist, som sin närmsta medarbetare valt en hög militär, vilket inte varit kutym. Dessutom har han valt en pressekreterare som rekryterats från vapenlobbyn. Detta är mycket anmärkningsvärt och enligt vår mening klart olämpligt.
Kvinnor för Fred uppskattade att regeringen tidigt deklarerade sin ambition att föra en feministisk utrikespolitik, men det rimmar illa med den militarisering som nu pågår. Peter Hultqvist har förverkat sitt förtroende och vi önskar en försvarsminister med inriktning på en alliansfrihet i ordets egentliga bemärkelse.

Tom Vilmer Paamand - september 2018


Flere historier fra 2018...
Herunder er en enkelt - klik dig videre til resten...


>  Pistoler for fred til krigsmagerne
Verdens krigsmagere, lige fra Putin, Netanyahu og Irans Khamenei til Biden og vor egen statsminister, kan forvente særpost efter enfredshappening fra en gruppe kunstnere i Sakskøbings Salon Svupsak.
Kunstnerne havde produceret symbolske selvpistoler af træ, hvor pistolløbet peger bagud mod den skydende, og fyldte dem i kuverter med parolen ”Du kan altid vælge fred!”. Happeningen foregik til en fremvisning af nye antikrigsbilleder og -skulpturer af Eva Kobberød, Espen Brandt-Møller, Maiken Monnerup og Thorvald Berthelsen: ”Vores fredshappening kan måske så et frø for fred. For tiden træder magthavere en djævelsk dans med død og ødelæggelse, og spiller hasard med fremtiden.”
Tom Vilmer Paamand - november 2023
... Aktuelle indlæg
... Uaktuelle indlæg

AldrigMereKrig.dk ©2024