Aldrig Mere Krig Pacifisme er en livsholdning
menu
<   Se alle Aktuelle indlæg.
Share button


Danmark i front mod tortur - næsten
Fredsbilleder...
FNs Torturkonvention skal underskrives af samtlige nationer inden 10 år, og torturen skal stoppes, hvor den fortsat foregår. Danmark står sammen med Chile, Ghana, Indonesien og Marokko bag første del af dette initiativ. En række dialog­møder skal hjælpe de fire andre lande videre - men Danmark lever ikke selv op til konventionen. Vores krige i Irak og Afghanistan har vist, at Danmark villigt udleverer krigsfanger, selv hvor de risikerer tortur. Danmark samarbejder med andre efterretningstjenester om oplysninger, der er fremskaffet under tortur. Og dansk straffelov forbyder ikke specifikt tortur.
Endelig er der Danmarks usædvanligt udbredte brug af isolationsfængsling, som FNs torturekspert i 2009 udtalte "gav anledning til stor bekymring". Social­demokraternes daværende retsordfører Karen Hækkerup bakkede forsigtigt op med at "der er fanger, der sidder længere, end det er forsvarligt", og at der er "klart brug for revurdering af reglerne". Men hun holdt fast ved, at det "uden tvivl er et nødvendigt redskab i fængselsverdenen at isolere indsatte - også i mere end to uger". Den første forstander af Vridsløselille Forbedringshus skrev allerede tilbage i 1867, at "Isolationsfængsling medfører betydelige farer for fangerne". Karen Hækkerup er nu justitsminister, og Danmark ligger fortsat i front i vor del af verden med isolations­fængsling, ofte i månedsvis. For­håbent­ligt kan de nye samarbejdspartnere hjælpe også Danmark med at rydde op.
Tom Vilmer Paamand - marts 2014

Flere historier fra 2014...
Herunder er en enkelt - klik dig videre til resten...


>  NATO-lobbyister mister statsstøtte
Efter mange års rod i økonomien har Forsvars- og Udenrigsministeriet stoppet den årlige millionstøtte til den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen. Denne blev oprettet i 1950 for at pushe NATO-støtte i et netværk af tilsvarende organisationer i andre NATO-lande med tilhørende ungdomsafdelinger. Den ledige millionstøtte kunne passende overføres til en NATO-kritisk tænketank, for at rette op på 75 års bevidst skævvridning, tak!
Tom Vilmer Paamand - marts 2024... Aktuelle indlæg
... UAktuelle indlæg

AldrigMereKrig.dk ©2023